3 SORU
Cuma, 22 Ocak 2016 00:00

3 SORU*

Hz. Peygamber, kendisine gelen bütün vahiyleri yazdırmadı mı?

Hz. Peygamber kendine gelen tüm vahiyleri Kur’ân'a yazdırmamıştır. Nitekim birtakım hadislerine Kutsi takısı konularak bunların aslında Allah’ın vahiyleri olduğu, ancak Kur’ân’da yer almadığı söylenmektedir. Böyle hadislerden biri de Dünyanın, Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı şeklindedir ki bunun gerçekle bir ilgisi var mıdır? Yoksa biz Zariyat suresi 56. âyette geçen “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” suresini temel alarak Allah'ın dünyayı yaratış nedeni olarak düşünebilir miyiz?

Cevap: 1) Kur'ân'dan başka vahiy yoktur. Kutsî hadisler, Peygamberimizin kendi sözleridir. Bunlar vahiy olamaz. Çünkü bunların sözleri, rivayetlere göre değişir. Hattâ bunlar içinde hem Kur'ân ile hem de birbiriyle çelişkili olanlar vardır. Bu hadisler, Peygamberimizin bazen kendi düşüncesini Allah'ın ifadesi şeklinde anlatmasından ibarettir. Nasıl ki bazı vaizler cemaate söyler: "Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinizde Allah sana 'Ey kulum ben sana sağlık verdim, para verdim, ... bunlarla ne yaptın?’" diye anlatırlar. Allah bu şekilde bir soru sormaktan münezzehtir ama Vaiz, âhiret sorgulamasını böyle bir canlandırma ile anlatır. Önemli olan, ifadedeki mesajdır. İşte Kutsal hadis denilenler de gerçekten Peygamber sözü ise böyle bir üslup ile anlatılmış sözlerdir. Ayrıca bu hadislerin bir kısmı, ilhama dayanır. Yani Peygamberimizin kalbine doğan birtakım manalar, Peygamberimizin kendi ifadesiyle anlatılmıştır ama hangisi böyledir, bu konuda kesin bir hükme varmak çok güçtür. Çünkü bunlar tevatür yoluyla değil, bir iki kişi tarafından aktarılmıştır. Kur'ân olabilmesi için tevatür yoluyla gelmesi yanında sözün hem mânasının, hem lafzının yani kalıbıyla, anlamıyla tüm söz olarak vahyen verilmiş olması gerekir.

2. Yiyecekler konusunda Maide Suresi 3. âyette yer alanlar dışında birtakım kısıtlamalar getirilmesi doğru mudur?...

Cevap: 2) Kur'ân'da yenilmesi yasak olan et ürünleri dört çeşittir. En’âm Suresi'nin sonlarında bu sayılan dört et çeşidi dışında haram olan bir şey yoktur, buyurulmaktadır. Yahudilikten, daha doğrusu Tevrat'tan aktarımların hadisleştirilmesi sonucunda İlmihal kitaplarına girmiş olan haramlarla İslâm daraltılmıştır. Biz bu uydurmalardan uzağız. Sadece dört et çeşidini haram biliriz. Bunun dışında haram et yoktur. Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserimde "Haram Etler" maddesine bakabilirsiniz.

3. Duada aracı isimler koyarak (bu Peygamber de olabilir veya muhterem zatlar da) dua etmek Kur’ân prensibine ne kadar uygundur? Yoksa böyle şeylerden sakınmak mı gerekir?

Cevap: 3) Cin Suresi'nde "Mescidler Allah içindir. Allah'ın yanında başka birine yalvarmayın!" buyurulmaktadır. Allah'a dua ederken aracılar sokmaya gerek yoktur. Hele bu aracılardan medet ummak ise şirktir.

 

*yazı arşivden alınmıştır