RÜYAMDA YÜCE RABBİMİ GÖRDÜM
Çarşamba, 20 Ocak 2016 00:00

RÜYAMDA YÜCE RABBİMİ GÖRDÜM*

Sayın Süleyman Bey, hafta sonu, etkisinde çok kaldığım bir rüyada bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Rüyamda Allah’ın (c.c.) benimle konuştuğunu gördüm. Kesinlikle bir görüntü içerisinde değildi. Sadece beni ciddi anlamda etkisi altında bırakan bir sesle benimle konuştu. Birtakım uyarı ve mesajlarda bulundu ancak hatırlamıyorum. Lütfen bir din adamı olarak bunu yorum-lamanızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap: Bizim din adamlığımız, Kur'ân bilgilerini ve Pey-gamberin yaşam tarzını insanlara açıklamaktır. Rüya yormak değil. O bambaşka bir ilim. Benim o dalda uzmanlığım yoktur. Ancak bildiğim kadarıyla sizin ruhunuz Allah'a yakınlık kuracak derecede temizlenmiş, arınmış. Gördüğünüz sadece ruhsal bir temessüldür. Hâşâ Allah insan veya herhangi bir mahluk gibi değildir. O, hiçbir şeye benzemez. Yalnız bazı kullarına insan şeklinde görüntü verir. Nitekim Hz. Peygamber’in de “Ben Rabbimi bir delikanlı şeklinde gördüm” dediği rivayet edilir[1]. Görünen Allah’ın zatı değildir. Çünkü Allah’ı, Allah’tan başka kimse göremez. Yüce Allah, kendisini görmek isteyen Hz. Musâ’ya, “Sen beni göremezsin. Şu dağa bak, Eğer o benim tecellime dayanırsa sen de beni görebilirsin”  (A'raf:143) demiş ve Allah’ın görüntüsü karşısında dağ paramparça olunca Musa bayılıp düşmüş, sonra da söylediği sözden ve gösterdiği cürt’etten ötürü Allah’a yönelip af dilemiştir. Rüyada gördüğünüzün bizzat Allah olduğunu düşünmeyin, büyük hatâ işlemiş olursunuz. O, sadece Hakk’ın size yakınlığını belirten bir vizyondur. Biz buna temessül (şekle bürünme) deriz. Siz bu saflığınızı bozmamaya gayret edin. Allah'ın emirlerine göre yaşayın ve insanları da bu yöne yöneltmeğe çalışın. Allah size diyor ki: Ben sana yakınım. Seninle iç içeyim. Sana senden yakınım. Beni unutma, gaflete dalma. Nefis dizginini salma. Hep benimle olmaya ve benimle yaşamaya çalış. İşte size verilen mesajın anlamı budur bildiğim kadarıyla. Kutlarım. Selamlar.[1]رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة": Rabbimi saçları kulaklarına kadar inen bir genç biçiminde gördüm. " Taberânî’nin Sünnet’te İbn Abbâs’tan çıkardığı bu hadisin çeşitli varyantları vardır. Ebû Zür’a da hadisin sahih olduğunu, fakat rüyada görme şeklinde yorumlamak gerektiğini söylemiştir (Ken-zu’l-Ummâl: c. Hd. 1152) Yine Taberânî, Sünnet’te Muâz ibn Afrâ’dan çıkardığı rivayette Peygamber’in: “Rabbimi FGirdevs’in avlusunda göz kamaştıran bir tac giymiş vaziyette gördüm” demiştir (Kenz: 1/1154) Ruhu’l-Beyân’da da Hz. Peygamber’in, Mi’rac gecesinde Rabbini bir delikanlı şeklinde gördüğü rivayetleri vardır: “رأيت ربي في صورة شاب أمرد“ (7/484; 16/58)

 

*yazı arşivden alınmıştır