OY KULLANMANIN HÜKMÜ *** ALACAĞIN GECİKMESİNDEN ÖTÜRÜ MAHKEMENİN EK­LEDİĞİ TAZ­MİNAT FAİZE GİRER Mİ?
Cumartesi, 16 Ocak 2016 00:00

OY KULLANMANIN HÜKMÜ

Selamünaleyküm sayın hocam. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oy kullanmanın hükmü nedir? Allah ömrünüzü hayırlı kılsın, duanızı istirham ediyorum, hayırlı günler sayın hocam...

Cevap: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oy vermek vatandaşın görevidir. İyi insanları seçmek için oy kullanmak gerekir. Siz oy kullanmazsanız, aykırı insanlar oy kullanır. O zaman da yeteneksiz insanlar iktidara gelir, siz oy kul­lanmamakla ehliyetsiz kimselerin iktidar olmasına yardım etmiş olursunuz. Bu da insanı manen sorumlu kılar. Benim kanaatim budur. Ama aşırı, dini çıkarlarına alet etmek isteyenler “layik ülkelerde oy kullanılmaz, Cuma namazı kılınmaz” gibi dinin ruhu ile ilgisi olmayan zararlı ve çıkara endeksli fikirler ortaya atıp durmaktadırlar. Ben bu tür dü­şüncelerden tiksinirim doğrusu.


 

ALACAĞIN GECİKMESİNDEN ÖTÜRÜ MAHKEMENİN EK­LEDİĞİ TAZ­MİNAT FAİZE GİRER Mİ?

Selamünaleyküm hocam, bir şeyi çok merak ediyorum. Sizin fikrinizi almak istedim. Kendi aramızda sürekli tartışıyoruz. Bizim, yaptığımız işten dolayı bir alacak davamız var 3 yıldan beri sürüyor ve daha da sürecek 5-6 yıl bile sürebilir. Bu sürenin bitiminde alacak sonunda mahkeme faizli olarak biraz verecek karşı tarafın itira­zından dolayı. Yani şimdi asıl alacağımıza uygulanan faize girer mi? Çünkü kafamızı karıştıran şu: Biz bu parayı zamanında almış ol­saydık şu an kapatamadığımız şirketimiz ödeyemediğimiz vergi borçlarımız kalmayacaktı; parayı işletebilecektik bu bir karşılık olarak görülebilir mi yoksa faiz, faiz midir? Hayırlı günler dili­yo­rum...

Cevap: Bu kadar yıl sonra mahkemenin anaparaya ekle­yeceği faiz, aslında bu zaman içinde paranın değer aşımını karşılamaz bile. Enflasyonun altında kalan faiz gerçekte Kur'ân'ın haram kıldığı riba (reel faiz) değildir. Takdir size aittir.