AKİKA KURBANI
Cuma, 15 Ocak 2016 00:00

AKİKA KURBANI

İyi akşamlar değerli hocam.. Bugün duyduğum ama hakkında çok az şey söylenmiş bir konu hakkında size soru sormak istiyorum. Peygamberimiz çocuk­larına kurban kesmiş midir? Kesmiş diyen arka­daşlar var ve hatta erkek çocuğa iki, kız çocuğa bir kurban gerek­liymiş. Ben işin doğrusunu sizden öğrenmek istedim. Çünkü ne konu geçerse geçsin bir çok insan 'Kura’ân’da yok ama Peygambe­rimizin hadisleri var' diyorlar ve ona uymak da Allah'ın emrine uymaktır diyorlar!!!

Sayın Hocam... ömrünüzü İslam'ı anlatmaya adamış, nice değerli eserler yazmışsınız... Allah razı olsun... Ama bu konu da yani gerçekten sahih olan hadisler konusundaki bilgi kirliliğini önlemek için bir çalışma yapmayı düşünmez misiniz? Ben birçok eserinizi okudum ya da okumaya çalışıyorum. Bu konuda bildiğim kadarıyla eseriniz yok. Yanlış biliyorsam affedin.. Bizleri aydınlatacağınız nice sağlıklı günler dilerim...

Cevap: Hz. Peygamber'in, Peygamber olduktan sonra bir tek çocuğu oldu. O da cariye Mariye'nin doğurduğu İbrahim. Peygamber olmadan önce kendisinin 6 çocuğu oldu. Bunları doğuran da ilk hanımı Hz. Hatice'dir. Bunlar peygam­berlikten önce doğduğu için kurban kesilmiş olsa da olmasa da bağlayıcı değildir. Çünkü Peygamberlikten önceki uygulamalar hem kesin değildir, hem de din değildir. Din ancak Hz. Muhammed'in, peygamber olduktan sonraki uygulamaları ve söz­leriyle belirlenir. Ben size yeni doğan çocuk için kesilen kurbanın hükmünü yazayım.

• Akîka Kurbanı

Çocuk için kesilecek kurbana akîka kurbanı denir. Akîka, ço­cuğun ba­şındaki tüyün adıdır. Hanefî mezhebine göre yeni doğan çocuk için kurban kesmek mubâh veya mendûb, diğer üç mezhebe göre sünnet, Zâhiriyle mezhebine göre de vâcibdir.

Eğer Peygamberimizin, doğan çocuğu için kurban kestiği kesin olsa, Hanefi mezhebi, akika kurbanını mübah veya mendub saymaz, öteki mezhebler gibi sünnet sayardı. Yani Hanefi âlimleri, bu uygula­manın sünnet olduğu kanaatinde değil­lerdir. Ama Akîka kurbanı, ço­cuğun doğumundan bulûğ yaşına gelinceye kadar kesi­lebilir fakat do­ğumunun yedinci günü kesmek efdaldir.

Akîkanın etinden, kesen yiyebilir ve başkalarına da yedirebilir ve tasadduk eder. Bu konuda T.D.V. İslam Ansiklopedisinde de şu bilgiler verilmektedir:

İslâm öncesi dönemde Araplar arasında akîka kurbanı kes­mek âdetti. İslâ­miyet bu âdeti meşrûlaştırmış, fakat çocuğun başına kan sürülmesini menet­miştir (bk. Ebû Dâvûd, “Edâhî”, 20). Hz. Peygamber, Câhiliye devrinde yalnız erkek çocukları için kesilen akîka kurbanını kız çocuklarına da teşmil etmiş, ayrıca, “ana babaya karşı gelmek” anlamındaki ukuk ile aynı kökten gelen akîka kelimesinden hoşlan­madığını belirterek, bir şükür ifadesi olarak kesilen bu kurban için, “itaat ve ibadet” anlamına gelen nüsük kökünden türetilmiş nesîke tâ­birini kullanmayı tercih etmiştir (bk. el-Muvatta, “Akika”, 1; Müsned, II, 182; Nesâî, “Akika”, 1).

Akîka kurbanının çocuğun doğumunun yedinci günü kesil­mesi müste­haptır. Aynı gün saçları traş edilerek çocuğa isim kon­ması ve kesilen saçların ağırlığınca gümüş veya altının sadaka olarak verilmesi de müstehaptır, yani güzel görülmüştür.