TEFSİRİMİZDE METODUMUZ (5)
Salı, 12 Ocak 2016 00:00

TEFSİRİMİZDE METODUMUZ (5)

(...dünden devam)

Kur’ân-ı Kerîm, bütün İslâm ilimlerinin temelidir. İslâm ala­nında yazı yazanlar, mutlaka Kur’ân âyetlerine dayanmak zo­runda­dırlar. Bu açıdan bütün İslâmî konular, Kur’ân-ı Kerîm’in belli bir alandaki tefsîri sayılabilir.

Ayrıca “Kur’ân’da Evlenme ve Boşanma”, “Kur’ân’da Seman­tik”, “Kur­’ân’da Hz. Mûsâ”, “Yusuf Kıssası” vb. gibi alanlarda spesifik konu tefsîri sayıla­bilecek eserler yazılmıştır. Ama başından sonuna bütün Kur­’ân konularını işleyen ansiklopedik bir tefsîr, bugüne dek yazılmamıştır.

Birkaç yıl önce davet edildiğim Isfahan konferansındaki konuş­malar esnasında Kum İslâm Kültür Merkezi başkanı Sayın Subhânî, İs­lâm bilim ve kültürünün gelişmesi konusunda 35’ten fazla projeleri bu­lunduğunu, bunlar içinde en önemlisinin de bir Kur’ân Ansiklopedisi hazırlamak olduğunu, İslâm dünya­sında ilk defa yapılmakta olan bu ça­lışmanın benzerinin bulunmadığını söyledi. Ben kendisine dedim ki:

– Siz çıkarmakta olduğunuz “Kur’ân Ansiklopedisinin” İslâm Dünyasında ilk defa yapıldığını söylüyorsunuz ama ben bundan 6 yıl önce bütün Kur’ân konularını açıklayan bir eser yazdım.

Kaç cilt olduğunu sordu. 30 cilt olarak basıldığını söyledim. “Bizim bundan haberimiz yok” dedi ve beni kutladı.

Bu bakımdan bu Konulu Tefsîr olan “Kur’ân Ansiklope­dimizin” şimdilik bir örneği yoktur. Tarîhte ilk defa bu eseri yazmayı bize ilhâm ve lütfeden yüce Allah’a binlerce hamd-ü senâ, Kur’ân’ın mübelliği olan Elçisine salât ve selâm olsun.

Kur’ân Ansiklopedisi” adını verdiğimiz bu eserde izledi­ğimiz me­tod şudur:

Konu âyetlerini, önce iniş târîhine göre ilk geçtiği sûreden aldık ve sonra ilgili diğer âyetleri, sûrelerin iniş sırasına göre der­leyip topluca veya gerekiyorsa ayrı ayrı tefsîr ettik. Konu üzerinde, âyetlerle uyum içerisinde bulunan, senedi sağlam hadîsleri de delîl olarak zikrettik. Kur’ân’ın ruhuna aykırı çürük rivâyet­lerden kaçındık veya bunların yan­lışlığını delîlleriyle ortaya koyduk. Tâ ki Kur’ân düşüncesi katma­lardan ayıklansın, inancımız hurâfelerden arınıp sağlam kanıtlara dayansın. İnsan doğasına uygun, arı, duru tevhîd dîni bütün sadeliğiyle gönüllere yerleşsin.

Önyargılardan uzak olarak okuyanların ufkunu açacak olan bu eser, Allah’ın izniyle İlâhî mesajın anlaşılıp yayılmasına yardım ede­cek, ruhlara Kur’ân sevgisi aşılayacaktır.

Hizmet bizden, başarı Allah’tandır. O’na dayanır ve O’na yöneliriz.

Bu konuda geniş bilgi için "Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri" adlı eserimizin 50 sayfalık önsözünü okumanız gerekir. Araştırma, inceleme size aittir.

Okurumun Cevabı:

Allah razı olsun sizin eserlerinizi okumaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret göstereceğim. Teşekkür ederim.

***