Âdem ilk insan mı? *** Muhtaca yardım, hac yerine geçer mi?
Perşembe, 15 Eylül 2011 18:13

Âdem ilk insan mı?

Selamünaleyküm hocam kafam çok karıştı. Hocam bugünkü köşenizde Âdem’in yaratılan ilk insan olmadığını yazmışsınız, sizin söylediğinizin aksine Kur’ân ilk yaratılan insanın Adem aleyhisselam olduğunu söylüyor bu konuya bir açıklama getirin lütfen!!!

Cevap: Herhalde yazılarımı takibetmediniz. Kur'ân'ın hangi âyetinde Âdem'in ilk yaratılan insan olduğu söyleniyor? Siz o âyeti bana yazın da ben de size cevap vereyim. Önyargı ile yazılarımı okumayın. Lütfen önyargısız ve yeni bir şey öğrenmek için okuyun. Ben kimsenin kafasını karıştırmak için yazmıyorum, Kur'ân'ın bilimsel gerçeklere ters düşmediğini anlatmaya çalışıyorum. Ama siz hala kulaktan dolma sözlerle hareket ediyorsunuz, bunu bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Kur'ân insanı sağduyuya, aklı çalıştırmaya davet eder. Evrenin yaratılışını açıklayan bunca veriler, kitaplar var. Araştırmalar var. Siz bunları tamamen görmezlikten gelip bin yıl öncekilerin düşüncelerine takılıp kalırsanız belki siz tatmin olabilirsiniz ama ya bilimsel düşünenler? Onlara nasıl anlatacaksınız? Kur'ân bilimsel gelişmeye, araştırmalara ters şeyler mi söylüyor diye düşünürler. Hâlbuki bu Kitap herkesin kitabıdır, öyle değil mi?

 

Okurun sözde kanıtları:

Mü'minun Suresinde; "Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Âdem’in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargâhta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) haline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)..." (Mü'minun, 12-14).

"Allah sizi (Hz. Âdem’i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. Âdem’in neslini) yarattı." (Fatır, 11). Şu Ayet-i Kerimelerde de insanın topraktan yaratıldığı belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67; 30/20.

Nuh suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan neslinin merhale merhale yaratılışına da işaret edilir: "Hâlbuki O, sizi çeşitli merhaleler halinde yarattı." (Nuh, 14).

Cevap: Bakın işte âyeti nasıl çarpıtmışlar. Âyette Âdem kelimesi geçmiyor. Ama önyargılı bir adam hemen parantez içine Âdem'in nesli açıklaması, daha doğrusu çarpıtmasını ekliyor. Hep böyle Kur'ân'a karşı cinayet işlemişler. Kur'ân'ın söyledikleri öyle esnek, öyle mu'cizevidir ki bilime ters düşmez. Bilime ters düşen önyargılı insanların çarpıtmalarıdır.

 

Muhtaca yardım, hac yerine geçer mi?

Sayın Hocam iyi günler, bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim oralarda, durumun iyiyse hacca git denilir. Ama bazen de derler ki hacca gideceğine, fakir biri evlendir veya okut, bu da hac yerine geçer derler. Ben ve annem birleştik, kardeşimi evlendirdik.

Kardeşim öğretmen, ama bir düğün yapacak parayı biriktiremezdi bu hayat şartında. Yaşı da ilerlemişti. Ben kendim de bekâr olduğum halde, onun evlenmek istediğini, ama maddi durumdan evlenemediğini görüyordum. Evlen, dedik düğün paran bize ait. Biz öderiz annemle beraber dedik. Annem de kendisine, biraz yardım edersin bize, diye kardeşimden söz almıştı. Ben kesinlikle söz almadım sormadım bile.

Kardeşim de, ben de durumum iyi olursa size yardım ederim dedi. Evlenince hayat şartlarından yardım yapamadı, çoluk çocuğa karıştı. Ben de zaten hayrımıza su katılsın istemedim.

İster ödesin ister ödemesin, ben Allah için o yardımı yaptım.

Yalnız bunu yaparken, inşallah bu bizim haccımız yerine geçer diye dilek tuttum. Mutlaka bütün istek ve kabul yüce Allahın. Bu dilek şekli geçerli olur mu?

Yani hac için o kutsal mekânlara gitmek gerekli mi?

Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Aysen Y.

Cevap: Zengin isen sağlığın da yerinde ise hacca gitmek zorundasın. Ama hacca gidecek paran yoksa gitmek zorunda değilsin. Yaptığın yardım hac yerine geçer mi geçmez mi, bunu bilemem. Namaz kılmayan kimse sadaka vermekle namaz borcundan kurtulamaz. Anlatabildim mi?

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş