Kadınların kamet getirmeleri gerekli mi? *** Avrupa’da İslâm Aleyhindeki Propagandalar ve Kadın Hakları
Pazartesi, 12 Eylül 2011 11:38

Kadınların kamet getirmeleri gerekli mi?

Bayanların namazda kamet getirme mecburiyeti var mı? Saygılar. Yaşar Göker

Cevap: Kamet getirme cemaat namazına çağrıdır. Kadınlar cemaatle kılmadıklarına göre kamet getirmek onlar için sünnet değildir. Bu bir, ikincisi de kamet getirmek mecburiyet değil, sünnettir; şart değildir. Kametsiz de namaz olur ama sünnet terk edilmiş olur. Şunu iyi bilmek gerekir ki Peygamberimiz cemaat namazlarında kamet getirmiştir. Çünkü kamet cemaati, namazın başlamakta olduğu konusunda uyarmaktır. Nafile namazlarda kamet getirilmez. Hz. Peygamber farzları hep cemaatle kıldırdıklarına göre kendi başına farz kılmadı ki onun bireysel namazlar için de kamet getirdiği söylensin. Demek ki bireysel olarak kılanların kamet getirmeleri dahi sünnet değildir. Yani kamet getirmenin amacı, camide bulunan cemaati namaza kaldırmak, saf düzenine sokmaktır.


Avrupa’da İslâm Aleyhindeki Propagandalar ve Kadın Hakları

İyi günler hocam, ben Almanya´da yaşıyorum. Son aylarda alman medyası İslamiyet’i kötü bir din gibi göstermeye çok çaba sarf ediyor. Bu duruma çok kızıyorum. Geçenlerde bir programda "Müslümanlar karılarını dövebilir" dediler. Önünü arkasını anlatmadan, böyle bir cümleyi ortaya atıyorlar ve Almanlar da Müslümanlığın kötü bir şey olduğunu sanıyorlar. Tabii televizyoncular İslam’da kadın haklarına hiç değinmiyorlar. Benim size sorum, hangi şartlar altında bir eş karısını dövebilir?

Yine aynı programda bir Müslüman kadın kocasından boşanmak istiyordu. Alman hukukuna göre boşanmışlar ama kocası İran´da olduğu için, İran devleti bunu kabul etmemiş. Kocası "boş ol" demeliymiş. Bu ne kadar doğru?

Beni bu konularda aydınlatırsanız çok sevinirim. Saygılarımla. Betül

Cevap: Nisa Suresinin "Allah, insanları birbirinden üstün kıldığı ve mallarından harca(yıp kadınların geçimini sağla)dıkları için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bundan dolayı iyi kadınlar itaatkâr olup, Allah’ın kendilerini korumasına karşılık (Allah’ın verdiği başarı ile) gizliyi korurlar (kocalarına asla ihanet etmezler). Hırçınlık, etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarda onlara sokulmayın, onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür." mealindeki 34. âyetine göre söz dinlemeyen, huysuzluk eden kadına önce öğüt verilir. Uslanmazsa ondan ayrı yatakta yatılır. Yine uslanmazsa hafifçe dövülebilir. Hafifçe tabiri âyette yok ama hadislerde vardır. Kur'ân indiği sırada Avrupa'da Hıristiyan papazlar kadının ruhu olup olmadığı üzerinde tartışıyorlardı. En sonunda kadının, erkeğe hizmet için yaratılmış, değersiz bir mahlûk olduğu görüşüne varılmıştı. İşte bu şartlar içinde Kur'ân kadını yüceltmiştir.

İslam’da boşanma kocanın her ay kadına hiç yaklaşmadan "boş ol" demesiyle olur. Bu iş üç ayda tamamlanır. Ancak erkek kötü niyetli ise o takdirde mahkemenin verdiği karar kesindir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş