CİDDİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA RUHSAL YAŞAMIN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR (1)
Cumartesi, 25 Nisan 2015 00:00

CİDDİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA RUHSAL YAŞAMIN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR (1)

Almanya’dan sevgili bir talebemiz, bize İngilterede ruh üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunu bildiren aşağıdaki maili göndermiş:

Ruh ölmez, bedenden ayrıldıktan sonra dünyadaki kazanımlarına göre bir yaşam sürer: Ya cennet güzelliklerinde, ya da cehennem sıkıntılarında.

Muhterem Hocam, Modern ilim sizin 20 yıl önce yazdıklarınızı yeni keşfetti. Almaya'nın yüksek tirajlı gazetesı Bild zeitung İngiliz "The Telegraph" gazetesinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Konu "Ölümden sonra neler oluyor"

İngiltere Southampton üniversitesi kalb krizi geçiren 2060. Kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda Dr. Sam Parnia Şunları yazıyor. Kalb krizi geçiren 2060 kişiden 330 kişi tekrar hayata döndürülüyor . 330 kişiden 140 kişi ruhlarının bedenden ayrılıp neler yaşadıklarını anlatıyor. Bazıları çok huzurlu olduğunu, bazıları altın gibi parlayan Güneş ışığı görüyor. Bazıları çok korkulu anlar yaşayıp boğuluyor gibi olduklarını anlatıyorlar.

57 yaşındaki sosyal danışman, ruhunun bedeninden ayrılıp ameliyat odasının köşesinde doktorların kendisini hayata döndürmek için nasıl çaba harcadıklarını detaylı bir şekilde anlatıyor .

Muhterem hocam, bu olay sizin yıllar önce Kur'ân Ansiklopedisi'nde yazdığınız büyük Mutasavvıf Hacı Muharrem Efendi Hazretlerinin size anlattığı olayın bir benzeri (Kur'ân Ansiklopedisi cilt 16 sayfa 439 )

Konuyu daha Detaylı ve orijinalinden okumak isteyenler İngilizce "Resuscıtatıon" dergisinden okuyabilir ve yıllar önce Yazılmış olan Kur'ân Ansıklopedisi'yle karşılaş­tırabilirler.

Çok Muhterem ve Saygıdeğer Hocam,

Konu biraz uzun, ben özetlemeye çalıştım. Kusurum af ola ...

Şahsınız ve ilminizin karşısında saygıyla eğiliyor ellerinizden öpüyorum...

 

Şimdi Kur’ân Ansiklopedisinde Abid’in işaret ettiği yazıyı buraya aktarıyorum:

Ölümü Yaşayanlardan Bir Öykü

Burada ruhları, bedenlerinden ayrılıp bir süre ölümü yaşadıktan sonra tekrar ruhlarının bedenlerine dönmesiyle dirilenlerden birinin öyküsünü, onun yazdığı kitaptan parça parça alıntılarla anlatacağım. Bu hikâye bize, anahatlarıyla âyetlerin ve bazı hadîslerin anlatımına uymaktadır. Burada anlatacağımız öykü, tek olaydan ibaret değildir. Bir süre ölümü yaşayıp da dönen ve bu süre içinde hatırladıklarını anlatan hayli insan vardır. Bunlardan birisi de bizzat benim hocam Hacı Muharrem Efendi Hazretleridir.

Kendisi, 1953 yılı Kasım ayında sobayı kurmağa çalışırken soba borusunu yukarıdaki duvar deliğine sokmak için merdivene çıkar. Fakat yukarı basamaktan kayıp ağır gövdesiyle yere düşer. Olayı bizzat hocam bana şöyle anlattı:

– Ayağım kaydı, ağır gövdemin yere düşmesiyle vücudum ortasından beş parçaya ayrıldı. Ruhum âdetâ bir kuş gibi bedenimden çıkıp tavana yükseldi, tavandan bedenimin halini gözetliyor, bedenimin parçalanmış halini görüyordum. Sonra o parçalar tekrar bütünleşti ve tavandaki ruhum gelip bedenimin içine girdi. Yeniden hayata döndüm.

 

İşte Amerikalı Bayan Betty J. Eadie’nin hikâyesi de buna benzer bir olaydır, ama dört saat ölümü yaşamış olan bu melez Amerika’lının anlattıkları daha ayrıntılıdır.

Babası beyaz, anası kızılderili olan Betty, genç yaşında evlenir. İlk eşinden çocukları olur. Sonra ayrılırlar. Joe isimli, ordudan emekli bir bilgisayar uzmanıyla evlenir. Bundan da çocukları olur. İki kocasından beş çocuğu olmuştur. Doktorların ifadesine göre artık bir daha çocuk yapması kendisi için tehlikelidir. Fakat korunmasına rağmen hamile kalır. Doktorlar, çocuğu mutlaka kürtajla aldırması gerektiğini, aksi takdirde kendisinin sağlığı için tehlikeli olduğu gibi çocuğun da çok büyük bir ihtimalle sakat doğacağını söylerler. Kürtaj olmaya karar vermiş iken birden annenin içinde, her şeye rağmen çocuğu doğurma eğilimi ağır basar ve çocuğu doğurur. Doktorların tahminin aksine çocuk gayet sağlıklı ve sağlamdır.

(devamı yarın..)