TASAVVUF EĞİTİMİ VE ZİKİR İÇİN MÜRŞİD ŞART MI? *** MEZHEP TAASSUBUNA BAK!
Cumartesi, 04 Nisan 2015 00:00

TASAVVUF EĞİTİMİ VE ZİKİR İÇİN MÜRŞİD ŞART MI?

Hocam selamlar,

Bu konuları defalarca açıkladınız ama aklıma takılan bir soru var, siz tasavvuf konusunda araştırmaları olan bir bilim adamısınız. İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekiyye'si ve Mevlana'nın Fîhi Ma Fîhi başta olmak üzere Tasavvufla ilgili kitapların çoğunda zikrin öneminden bahsediliyor. Özellikle Allah’ın bazı isim ve sıfatlarını zikretmenin ruhta çeşitli olgunluklar ve tecelliler oluşturacağı ama bunların rastgele yapılmasının faydadan çok zarar getireceği, dolayısıyla zikrin hangi isimlerle ve ne kadar yapılacağına konuyu bilen bir mürşidin karar vermesi gerektiği söyleniyor. Mesela siz de "Bir Ömür Böyle Geçti" isimli eserinizde Muharrem hocanızdan eğitim aldığınızı söylüyorsunuz. Ama herkesin böyle büyük âlimler eliyle yetişme imkânı olamıyor. Dolayısıyla, ruhumuzu eğitmek ve ahirette yüce mertebelere erebilmek için Kur'ân’ın emirlerini ve yasaklarını uygulamamız yeterli midir, yoksa tasavvuf terbiyesinden geçmek de gerekli mi?

Cevap: Cennete gidebilmek için Kur'ân'ın emirlerine göre yaşamanız yeterlidir. Hiç kimse Allah'ın vekili değildir.


 

MEZHEP TAASSUBUNA BAK!

Sizin her gün internetteki yazınızı okuyorum. "Caferi kızla evlenebilir miyim" yazınızda hem referans Kur'ân diyorsunuz, Cafer-i Sadik Hazretleri diyorsunuz ve sonra doğacak olan çocuğun Hanefi mezhebine göre yetişmesini şart koşun diyorsunuz, bu birbiriyle çelişen şeyler ve Imam Azam farzimuhal yaşasaydi şu verdiğiniz cevaba ne derdi acaba......ve programlarda kendinizi hayatını Kur'ân ile geçiren birisi olarak tanıtıyorsunuz....

Not. Ben ne Caferiyim ne de Hanefi, Kur'ân'ı okuyan bir Alevi... dediğiniz ne Kur'ân'a uyuyor ne akla....

Cevap: Ben Hanefiyim, mezhep bağımlısı değilim. Caferi mezhebinin ameli kısmı güzel ama itikat kısmını asla kabul edemem. İslâm’ı dünyaya yaymış olan büyük halifelerin taşlanmasını nasıl kabul ederim? Acaba siz ister misiniz çocukların, kendi inanç ve kanaatiniz dışındaki cereyanlara göre yetiştirilmesini? Canın istemiyorsa Sünni ile evlenmezsin, seni zorlayan mı var? Benim çelişkilerimle uğraşacağınıza kendi fikriyatınızı düzeltme ile uğraşsanız daha iyi olur.