İĞNE ORUCU BOZAR MI? (1)
Perşembe, 26 Şubat 2015 00:00

İĞNE ORUCU BOZAR MI? (1)

İyi günler hocam, ben kendim doktorum da, hastalarımı nasıl yön­lendirmeliyim? Yardımcı olursanız sevinirim, kalçadan iğne yaptırmak orucu bozar mı? Tansiyonu düşene boş (ilaçsız) serum takılması orucu bozar mı? Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Dudağında uçuk olana veya kuru olana nemlendirici krem kullanmak orucu bozar mı? Deodorant koltuk altı veya normal sıkmak orucu bozar mı? Dil altı tansiyon düşürücü ilaç orucu bozar mı? Teşekkür ederim, kolay gelsin...

Cevap: İmamı A'zam Ebû Hanîfe'ye göre herhangi bir yaraya sürülen kuru ilâç, orucu bozmaz. Yaş ilâç ise içeriye nüfuz edeceğinden orucu bozar. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ister yaş, ister kuru olsun, yaraya sürülen ilâçla oruç bozulmaz.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed, (İmâm-ı Şâfi’î gibi), orucun bozulması için, oruç bozan şeyin normal yolla mîdeye gitmesini esas kabul etmişler; İmam Ebû Hanîfe ise gidiş yolunu değil, mîdeye ulaşıp ulaşmamasını esas kabul etmiştir. Bundan dolayı Ebû Hanîfe'ye göre hangi yolla olursa olsun, oruç bozan şey mîdeye ulaşınca oruç bozulur. İki İmam ve İmam Şâfiî ise oruç bozan şeyin ancak doğal yolla mîdeye ulaşmasıyla orucun bozulacağı kanısındadırlar. Doğal olmayan yolla mîdeye giden şey, orucu bozmaz (el-Mebsût: 3/67-68: el-İhtiyâr: 1/132). el-Hillî de mâyî hukne dışın­da, boğazdan gayrı bir yolla karına giden şeyin orucu bozmadığını söyle­mektedir (Şerâi'u'l-İslâm: 1/193)

Şimdi biz, İmamı A'zam'ın görüşünü esas alırsak, oruçlu kimse, vü­cuduna iğne ile zerk edilen ilâcın, mîdesine veya dimağına gittiğini hissederse orucu bozulur, ilâcın mîdeye gitmediğine kanâat getirirse orucu bozulmaz. Tıbben bilinmektedir ki adaleye zerk edilen ilaç, kılcal damarlar yoluyla vücudu dolaşır. İlâcı açık yaraya sürmekle, iğne ile adaleye zerk etmek ara­sında bir fark yoktur. Her iki halde de kılcal damarlar vasıtasıyla ilâç vücuda yayılır, fakat mîdenin içine dolmaz.

Buna göre besleyici niteliği olmayan, sadece mikrop öldürücü aşı ve iğneler, basit ameliyatlar için yapılan lokal anesteziler, vücuda gıda yönünden bir yarar sağlamaz, yalnız mikrop öldürür yahut tedaviyi kolaylaştırır. Öyleyse adaleye zerk edilen aşı veya antiseptik iğneler, vücudu besleme­diğinden orucu bozmaz. Fakat damar yoluyla yapılan besleyici iğneler, serumlar, kuvvet ve vitamin iğneleri orucu bozar. Çünkü bunlar tedavi yanında vücudu beslemektedir. İşte İmam-ı A'zam'ın, ilâcın mîdeye ulaşması sözüyle anlatmak istediği, bu olsa gerektir. Yani vücudu besleyen şeyler, ne yolla vücuda ulaşırsa ulaşsın orucu bozar.

(devamı yarın..)