KUR'ÂN'IN ORİJİNALİ YOK MUYMUŞ? (2)
Salı, 24 Şubat 2015 00:00

KUR'ÂN'IN ORİJİNALİ YOK MUYMUŞ? (2)

(...dünden devam)

O yıllarda Arabistan'da parşömen kâğıdının bilinmemesi mümkün değil. Yüce yaradan tarafından kendisine indirilmiş ve alemlerin en hayırlısı, en bilgilisi ve sonsuza kadar sürecek son dini tebliğ eden yüce Peygamberimiz nasıl olur da bunu düşünemez? Bu bana çok garip ve algılaması zor bir durum gibi gözüküyor. Kaldı ki niye ilk ayetlerin indiği anda katiplerce yazılan parçalar yok olur, böyle bir durumda ben olsam canımı verir bu parçaları yine de saklarım, çünkü ilk orijinal âyet nüshaları (kürek kemiklerine, hurma kabuk­larına, ince beyaz taşlara yazılan) sıradan bir şey değil ki sonradan yok edilsin. Nasıl olur da, neredeyse Trablus'tan Rusya'ya ve orta Asya'ya kadar uzanan bir alanda hakimiyet kurmuş 4 halife özellikle bu yazılı parçaları koruyamaz ve saklayamaz. O kadar büyük bir devlet kurmuş olan Hz. Muhammed'in en yakın mücadele arkadaşları olan 4 halife nasıl olur da bu en kutsal emanetleri muhafaza edemez.

Sevgili Hocam, sonuç olarak yüce kitap Kur'ân-ı Kerim'in bugün orijinal halinin bulunmaması ve günümüze ulaşamamasına ait açıklamalar ve bilgiler bana pek inandırıcı ve mantıklı gelmiyor. Düşünün bir kere binlerce yıl önce yazılmış Gılgamış Destanı, Kadeş savaşı antlaşması, Romalı ve Yunanlılardan kalan yüzlerce doküman ve belge orijinal halleriyle müzelerde saklanıyor ve duruyor, bunlardan binlerce yıl sonra inen yüce Kur'ân'ın en eski yazmalarını biz ancak MS 700-800 yıllarına ait olanlarını görüyoruz. Bu çok garip bir durum. Ben sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum eğer vakit bulabilir ve cevap verebilirseniz çok sevinirim.

Selâmlar, hayırlı geceler diler ve gelecek Mübarek Ramazanınızı şimdiden kutlarım.

Cevap: Yani ne demek istiyorsun, bana neyi ispat etmek istiyorsun. Kimseyi ikna etmek zorunda değilim. Parşömen 800 yıl önce bulunmuşmuş. Bulunmuş da her yerde öyle bol muydu? Parşömen fabrikaları mı vardı? Kaynaklar bize neyi söylüyorsa, belgeler bize neyi gösteriyorsa tarih odur, "bana göre" ile tarih olmaz. İstediğiniz gibi inanabilir, hatta inkâr de ede­bilirsiniz. Benim hiç umurumda değil. Gayri ciddi şeylerle beni meşgul etmeyin lütfen, benim vaktim değerlidir. Kur'ân'ın orijinali yokmuş. Yok diyen kim? İnkâr ile şartlanmış önyargılı insanlar.

***