FURKAN SURESİNİN 63-77'NCÜ ÂYETLERİ (1)
Pazar, 01 Şubat 2015 00:00

FURKAN SURESİNİN 63-77'NCÜ ÂYETLERİ (1)

Furkan Suresinde iman ile olgunlaşmış insanların yüksek, karşıtlarının ise alçak karakterleri anlatılmaktadır

Hocam hayırlı günler, Elazığ'dan yazıyorum. Size bir sorum olacaktı. Cevaplarsanız sevinirim.... Furkan suresi 70. âyet kimler hakkındadır? Bazı kaynaklarda sadece kâfirler için olduğu yazılıyor. Bu âyet müminleri mi kapsıyor? Aynı surenin 68. âyetinde yazılan günahları işleyen bir mü'minin tevbesi kabul olur mu? 70. âyette geçen iman eden lafzından  ne anlamalıyız? Kâfirin iman etmesini mi yoksa mü'minin iman etmesi mi? Mü'minin iman etmesinden kasıt nedir?

Cevap: Kur’ân, tüm insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu sağlayacak güzel ahlak kuralları getirir. Kur’ân’da bazı âyetlerin iniş sebebi varsa da bütün âyetler için iniş sebebi aramak boş çabadır. Zaten iniş sebebi olarak anlatılan olayların da kesinliği yoktur. Zira aynı olay çeşitli zamanlarda inmiş olan âyet ve surelerin iniş sebebi olarak da anlatılmıştır.

Furkan Suresinin 70. Âyetini, belli bir olaya veya kişilere indirgemek anlamsızdır. Çünkü bu âyet yalnız başına değil, bulunduğu âyetler grubu ile anlam kazanır. Şimdi âyetin bulunduğu bağlama bakalım:

63- Rahmân'ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde mütevâzi olarak yürürler, câhiller kendilerine laf atarsa "Selâm" derler. 64- Gecelerini Rablerine secde ederek, Onun divânında durarak geçirirler: 65- "Rabbimiz, cehennemin azâbını bizden uzaklaştır, doğrusu onun azâbı sargındır" derler. 66- "Orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir makāmdır!" 67- Ve harcadıkları zaman, ne israf ederler ne de cimrilik ederler; harcamaları, bu ikisinin arasında dengeli olur. 68- Ve onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın harâm ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. 69- Kıyamet günü onun için azâb kat kat yapılır ve o azâb'ın içinde hor ve hakir olarak kalır. 70- Ancak tevbe edip inanan ve faydalı bir iş yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 71- Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner. 72- Onlar yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar, boş söze rastladıklarında vekar ile (oradan) geçip giderler. 73- Ve kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. 74- Ve: "Rabbimiz, bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi korunanlara önder yap!" derler. 75- İşte onlar, sabretmelerine karşılık saraylarda ödüllen­direlecekler ve orada bir sağlık dileği ve selâm ile karşılanacaklardır. 76- Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel karargâh ve ne güzel makamdır orası! 77- De ki: "Du'ânız (ibâdetiniz) olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? (Size haber verdiklerimi) yalanladınız. Bu yüzden cezalandırılmanız gerekecektir."

(devamı yarın..)