MEALLERDEKİ PARANTEZLER HAKKINDA (2)
Pazartesi, 28 Nisan 2014 00:00

ACAR’DAN MAİL

(...dünden devam)

Cevabınız için sağ olun. Birbirinin devamı olan âyetlerde paranteze gerek kalmaz ama insanların yanlış anlamasına sebep olmak da iyi değil. Hesabını Allah'a verir. O zaman yorum yapmaktansa olduğu gibi bırakmak daha iyi. Kutsal Kitabımızın dili gayet açık ve net. Bir de Diyanetin sitesinde hadislerle ilgili bir site paylaşılmıştır. "www.hadis-resulullah.org" adlı sitedeki hadis­lerle ilgili fikriniz nedir? Uzun zamandır hadisleri takip ediyorum. O hadislerden biri de:

(İrbaz İbnu Sariye(r.a.) dedi ki : "Bir gün Resulullah( SAV) bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaate çevirerek çok beliğ, çok manidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalbleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri: ‘Ey Allah'ın Resulü, sanki bu, bir veda konuşmasıdır, bize ne tavsiye ediyorsunuz?’ dedi. ‘Size, buyurdu, Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyle ise sizde sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Raşidînin sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira her yeni çıkarılan şey bir bid'attır, her bid'at de dalalettir, sapıklıktır." (Tirmizî, ilim 16; Ebu Davud, Sünne 6.)

Şimdi de çok fazla gelenek var. Kandiller, 7-40-52 diye günler, Cuma namazının mezheplerde farklı kılınması vb. Ramazan akşamları hikâyeler anlatılıyor. Tabi bunlardan kaç tanesi doğru ki? Ölmüş bir sahabeyi kaynak bile göstermiş olabilirler. Mevlid Kandili hicretten 350 yıl sonra kutlanmaya başlanmış. Hayattayken Hz. Muhammed (SAV) kutlamadıysa bizim yapmamız doğru değil. Diyanet hadisleri ayıklarken yabancılar rahatsız olmuş. İşlerine gelmedi herhalde? :-) Allah bize Muhammed'e uyun diyor. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır bazı ilahilerde şirk dolu sözler olduğunu söyleyince, ilahi okuyan imamlar sert çıktı. Dinlediğim bir ilahide Geylani'yi övmeye başlayınca sinirden listeden kaldırıp sildim. Biz kuluz sonuçta bizi yaradan övülmeli. Bizi yaratmasa nasıl nimetlerden faydalanacaz?

"http://www.youtube.com/watch?v=_e0QLVtYBXM" programın videosudur.

İnşallah Hz. Muhammed(SAV) zamanındaki birlik ve beraberlik sağlanır. Şahsi cemaatleri değil de, milyarlarca müslümanın birleştiği bir cemaati görmeyi Allah nasip eder. Cemaatten kasıt birlik olmaktır.

Cevap: Diyanetin sözde ayıkladığı Hadisler arasından seçip gönderdiğiniz "Size, buyurdu, Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyle ise sizde sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Raşidînin sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira her yeni çıkarılan şey bir bid'attır, her bid'at de dalalettir, sapıklıktır." (Tirmizî, ilim 16; Ebu Davud, Sünne 6.) mealindeki hadisin sakatlığı gayet açıktır. Burada güya Peygamber, kendisinden sonra birçok ihtilaf çıkacağını, başlarına zenci bir köle de geçse ona itaat etmelerini öğütlediği anlatılmaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm'in açık beyanına göre gaybı bilmeyen Peygamber, kendisinden sonra ihtilaflar olacağını nasıl biliyor? Bu konuda bir vahiy mi var? Ayrıca zenci bir köleye dahi itaat etmeleri tavsiyesi, başa geçen yeteneksiz, zalim insanlara itaati tavsiye niteliğindedir. Oysa Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin, başa geçen yeteneksiz, zalim Yezid'e karşı çıkmak üzere Kûfe'ye gitmiş ve zalime karşı savaşta şehid olmuştur. Zalime itaat, İslam'ın ve Kur'ân'ın ruhuna aykırıdır. Zira Allah'a isyan olan hususlarda yaratıklara itaat edilmez. Hadisler arasındaki çürükleri ayıklama gibi çok zor bir işin, Diyanet İşlerinin mevcut kadrosunun kapasitesinin üstünde olduğu kanaatindeyim.

***