NAMAZDA AVRET MESELESİ *** ÂDETİ, NORMALİNDEN ERKEN BİTEN KADINLA CİNSEL İLİŞKİ SORUNU
Cumartesi, 26 Nisan 2014 00:00

NAMAZDA AVRET MESELESİ

Hocam yarım kollu bluz ile namaz kılınır mı? Bazı kendini bilmezler insanı dinden imandan soğutuyorlar. Dinimizi öcü gibi gösteriyorlar. Sağlıklı günler...

Cevap: Sorunun cevabını "Haram olan Eylemler" adlı ese­rimden aktarıyorum:

Avret: bakılması haram olan yerleri örtmek demektir. Avret yeri erkeklerde göbekten diz kapağına kadar, kadınlarda el, yüz, ayaklar hariç bütün vücuttur. Bu yerleri etraftan bakıldığı zaman görünmeyecek derecede örtmek gerekir. Etekten veya yakadan ba­kılmakla görünmenin namaza bir zararı yoktur. Giyilen şeyin darlığından ötürü avret organının belli olması da namaza engel teşkil etmez. Ama altını gösterecek derecede ince olan elbise namaza mânidir. Cam gibi şeffaf olan elbise ile namaz kılınmaz.

İmamı A'zam'a göre kadının kolunun yarısı avret sayılmaz. Çünkü kadın kollarını çemirleyip iş yapmak zorundadır. Taberî’nin rivayet ettiği bir hadîse göre de kolun, dirsek ile el arasında kalan kısmının yarısı avret değildir: “Peygamber (s.a.v.), kadının zirâ‘ı­nın yarısına kadar olan kısmını göstermesini mubah kıldı” (Câ­mi‘u’l-beyân: 18/119)

Taberî’nin ifadesi aynen şöyledir: “Görüşlerin en doğrusu, ‘Kendiliğinden görünenler’ kaydıyla yüzün ve ellerin kastedilmiş olmasıdır. Böyle ise sürme, yüzük, kına da gösterilmesi haram olmayan ziynete girer. Çünkü herkes, namaz kılan insanın örtmesi gereken yerlerin, kadın ve erkekte nereler olduğunda oybirliği içindedir. Buna göre kadın, namazında yüzünü ve ellerini açar, bunun dışında kalan kısmını örter. Ancak Peygamber (s.a.v.)in, kadının dirseklerine kadar kolunun yarısını göstermesini mubah kıldığı rivayet edilir. Bu konuda bütün bilginler oybirliği içinde olduğuna göre kadının, namazında avret olmayan yerlerini göstermesi haram değildir. İşte kadının gösterebileceği yerler, Allah’ın, ‘kendiliğinden görünen yerler hariç’ sözüyle istisnâ ettiği yerlerdir. Çünkü bu yerler (yüz, eller, kol) kendiliğinden görünen yerlerdir.” (age. :18/119-120)


 

ÂDETİ, NORMALİNDEN ERKEN BİTEN KADINLA CİNSEL İLİŞKİ SORUNU

Hocam birisinin karısının âdeti genelde 7 gün sürdüğü halde 5. gün bittiği takdirde o gün abdest alıp ilişkiye girmeleri hakkında bir sorum vardı. Hanbeli, Maliki ve Şafiilerin görüşü caizdir yönünde mi??? Bu konuda sizin görüşünüz nedir hocam? Hocam mezheplerin görüşünü sormamın sebebi bu konuda İslam dünyasında hangi görüşler var, merak etmem...

Cevap: Ben ne Hanbelî mezhebine bakarım, ne de şu veya bu mezhebe. Ben Kur'ân'a bakarım. Benim için din, falanın filanın görüşü değil, Kur’ân’ın buyruğudur. Kur’ân'da böyle ayrıntılar yoktur. Kur'ân'da âdet halinde bulunan kadınla, -kadına eziyet vermemek, bir de o halde kadına karşı bir tiksinti duyulmaması için - ilişkide bulunmamaktır. Kadının âdeti kesilmiş yahut cinsel ilişki kendisine eziyet vermeyecek ölçüde azalmış ise onunla ilişkide bulunmakta bir sakınca yoktur. Özellikle kadın da bunu istiyorsa hiç sakınca olmaz. Zaten genelde fakihlerin görüşü de bu yoldadır. Böyle şeylerde ayrıntıya girmenin, eşiştirip durmanın ne yararı var? Âdetli ile cinsel ilişki yasağının hikmetini Kur'ân açıklıyor. O da eziyet ve tiksinme duygusu oluşması ihtimali. Bunlar yoksa yasak da yok. Çünkü Kur'ân yasağın hikmetini böyle açıklamıştır. İllet kalkınca yasak da kalkar.