ENBİYA SURESİNİN 42'NCİ ÂYETİNİN TÜRKÇE ANLAMI *** KİM CENNETE GİDER?
Pazartesi, 21 Nisan 2014 00:00

ENBİYA SURESİNİN 42'NCİ ÂYETİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Değerli Prof. Dr. Süleyman Ateş, iyilik, sağlık dileklerimi ve saygılarımı iletirim. Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Mealinizden yararlanmaktayım; çok teşekkür ederim. Enbiya Suresinin 42'inci âyetindeki

"yekle-ü küm" ibaresinin Türkçe anlamını doğru anlayabilmek için, lütfederseniz, size danışmak isterdim. Bildiğiniz gibi, Maide suresinin 66'ıncı âyetinde de, benzer bir ibare "ekelü" şeklinde yer almaktadır. [10*31] ; [35*3] ; [34*24] ; [67*21]; [27*64] ve [29*63 ] nolu âyetlerin ışığında, Enbiya Suresinin 42'nci âyetinin aşağıdaki gibi Türk diline tercüme edilmesi daha doğru olmaz mı?

21.42 Gece gündüz demeden, sizi kim beslemektedir; "El-Rahman"dan başka? (...)

Anlayışımda yanlışlık var ise, lütfen beni uyarmanızı dilerim; çok teşekkür ederim. İyi dileklerimi ve saygılarımı yinelerim...

Cevap: Kardeşim Arapçayı temelli bilmeden kelimelere öyle gelişigüzel mana verilmez. Siz ekele ye'kulu kelimesini, kele'e yekle'u ile karıştırıyorsunuz ve ikincisini de birincisine göre manalandırıyorsunuz. Ekele, ye'kulu mastarı ekl: yemek demektir. Ye'kulu yer, yiyor anlamına gelir. Kele'e ise bekledi, korudu, yekle'u belkiloyr, koruyor, demektir. "Kul men yekle'ukum bil-leyli va'n-nehâr: De ki gece gündüz sizi kim bekleyip koruyor?" anlamına gelir. Bunun rızıkla, beslemekle ilgisi yoktur. Eğer "Kul men ye'kulukum (hâşâ)" şeklinde olsaydı o zaman mana: "De ki: Sizi kim yiyor" demek olurdu. Allah korusun; sizden ricam böyle temele inmeden, şuraya buraya benzeterek mana vermemenizdir. Çok büyük hata edersiniz, sorumluluk altına girersiniz. Benden söylemesi.


KİM CENNETE GİDER?

Selâmünaleyküm hocam. Siz bence Muhammedilerin medarı iftarısınız, eminim buna. Bütün cevaplarınızı hayranlıkla okuyorum ve aydınlanıyorum. İslâm’ın şartının da 5 olduğunu söylerler yıllardır. Allah’ın varlığına, birliğine samimiyetle inanan insanlara, sırf Muhammedun resulullah, İsa ruhullah, Musa kerîmullah... demedi diye neden kâfir, gavur diyoruz? Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?...

Cevap: Bu konudaki ayrıntılı görüşlerimi öğrenmek için "İlâhî Dinlerin Ruhbirliği" adlı eserimi okumalısınız. Ayrıca "İslâm'da Güncel Tartışmalar" adlı eserimde de konu enine boyuna açıklanmıştır. Bir hususu hatırlatmama müsaade buyurun. Musa kerîmullah değil, Mûsâ Kelîmullah yani Allah'ın konuştuğu, hitabına mazhar kıldığı Musa, demektir.