BÜYÜ İLE İLGİLİ BİR SORU (1)
Çarşamba, 02 Nisan 2014 00:00

BÜYÜ İLE İLGİLİ BİR SORU (1)

Sn. Ateş selâmlar! Uzun zamandan beri bir "iddia" ile ilgili sizin görüşünüzü öğrenmek istiyorum, fakat iddia 4-5 sayfa civarında olduğu için size yazmakta tereddüt ediyordum. Bu akşam yazmaya karar verdim. Siz de mesajımı okumayı uygun bulur ve cevap verirseniz mutlu olurum. İyi akşamlar.

İddia şu: 4. Harut ile Marut’un Hikâyesi. Kur’ân’da, (Sure II, Bakara, 96) şöyle yazılmıştır:

“Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lakin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki o iki melek herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi.”

Bu âyet, Araisü'l-Mecalis’te Hadise dayanılarak açıklanırken şu hikâyenin anlatıldığını görüyoruz: “Yorumculara göre, melekler İdris Peygamber zamanında göğe yükselmiş insanoğullarının kötü işlerini gördüklerinde onları azarladılar, onları reddettiler ve şöyle dediler: ‘Bunlar Senin dünyada vekiller yaptığın ve seçtiğin kişilerdir ama sana karşı geliyorlar.’ Bunun üzerine Yüceler Yücesi Allah şöyle dedi: ‘Sizi dünyaya yollamış olsaydım ve onlara aşılamış olduklarımı size verseydim, siz de onlar gibi davranırdınız.’ Melekler, ‘Allah esirgesin! Aman Allahım, sana karşı gelmek bize uygun düşmezdi’ dediler. Yüceler Yücesi Allah şöyle dedi: ‘Aranızdan en iyi iki meleği seçin: ikisini de Dünyaya göndereceğim.’ Bunun üzerine meleklerin en iyilerinden ve en dindarlarından olan Harut ile Marut’u seçtiler. El-Kelbi şöyle demektedir: ‘Yüceler Yücesi Allah şöyle dedi: “Aranızdan üçünü seçin;” böylece Harut’u yani Azz’ı, Marut’u yani Azabi’yi ve Azrail’i seçtiler. Allah, İblis’in Azazil olan adını değiştirdiği gibi, aslında bu ikisi suç işlediklerinde onların da adlarını değiştirdi. Daha sonra Yüceler Yücesi Allah onların içine, insanoğullarına verdiği istekten koydu ve onları Dünyaya gönderdi; onlara insanları adil yargılamalarını emretti. Çoktanrıcılığı, haksız yere adam öldürmeyi, pisliği ve şarap içmeyi onlara yasakladı. Azrail’e gelince, yüreğine istek geldiğinde, gerçekten Rabbinden kendisini bağışlamasını isteyip cennete alması için yalvardı. Böylece Allah onu bağışlayarak cennete aldı. Melek orada kırk yıl tapındı; daha sonra başkaldırdı; bundan sonra Yüceler Yücesi Allah’ın önünde hissettiği utançtan ötürü başını eğmekten vazgeçmedi. Diğer ikisi ise oldukları gibi kaldılar. Gün boyunca insanları yargılıyorlardı ve akşam olduğunda Yüceler Yücesi Allah’ın Büyük adını tekrarlayarak göğe çıkıyorlardı.

Katade, onların ayartılmalarının bir ay bile sürmediğini söylemektedir. Bunun nedeni, en güzel kadınlardan biri olan Zühre’nin bir gün onlara bir dava getirmesiydi. Ali, kadının Pers ve ülkesinin kraliçesi olduğunu söylemektedir. Kadını gördüklerinde, kadın ikisinin de yüreğini tutsak etmiştir. Bu nedenle kadınla birlikte olmak istediler. Kadın reddedip gitti. Ertesi gün tekrar geldi ve melekler aynı şeyi yaptılar. Kadın, ‘İkiniz de benim taptığıma tapmaz, bu puta dua etmez ve adam öldürüp şarap içmezseniz olmaz’ dedi. İkisi de, ‘Bizim bunları yapmamız mümkün değil, çünkü Allah bunları yapmamızı yasakladı’ dediler. Bunun üzerine kadın gitti. Üçüncü gün elinde bir kadeh şarapla tekrar geldi ve onlara çekici göründü. Bunun üzerine melekler kadınla beraber olmak istediler. Kadın reddetti ve bir gün önceki teklifini yineledi. Melekler ‘Allah’tan başkasına ibadet etmek ve adam öldürmek korkunç bir şeydir, üçünden en kolayı ise şarap içmektir’ dediler. Bunun üzerine şarap içip sarhoş oldular ve kadına saldırdılar... Biri onları gördü, o adamı öldürdüler. Ka’b bin Enes onların puta taptıklarını söylemektedir. Sonra Allah, Zühre’yi bir yıldıza dönüştürdü.

(devamı yarın..)