BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN (1) PDF 
Cumartesi, 09 Temmuz 2022 00:00

BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN (1)

Bizi bir kurban bayramına daha ulaştıran Allah’a hamd-ü senâ­lar olsun. Bayramınızı tebrik ederim. Bu bayramın adı îd-i Adhâ yani kurban bayramıdır. Bayrama ulaşan dinen zengin sayılan Müslüman’ın kurban kesmesi çoğunluğun kanaatine göre Sünnettir. Kurbana vacib diyenler varsa da çoğunluk Sünnet olduğu kanaatindedir. Esa­sen kurban hac ile ilgilidir. Ama fıkıh kitaplarında haccetmeyen zen­gin Müslümanlara da kurbanın Sünnet olduğu belirtilmiştir. O halde kurban hakkında biraz bilgi sunalım:  

Kurban Kesilecek Hayvanlar

Deve, sığır, koyun ve keçidir. Bunların erkeği de dişisi de kurban edilebilir. Tavuk, horoz ve eti yenilen vahşi hayvanlar kurban edilmez. Devenin beş seneliği, sığırın (öküz-inek-manda) iki seneliği koyun-keçinin bir seneliği kurban edilebilir. Koyunun gösterişli olan altı aylığı da kurban olabilir.

Bir koç veya teke ne kadar cüsseli olursa olsun ancak bir kişiye veya bir aileye kurban olur. Sığırı yedi kişi, deveyi on kişi ortaklaşa kurban kesebilirler.

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurbanı bizzat sahibinin kesmesi güzeldir. Kendisi kesemezse başkasını kendi yerine vekîl edip kestirebilir. Kurbanı keserken hayvana eziyet etmemeli, kesme yerine incitmeden götürmelidir. Kesmeden önce hayvana su vermek müstehab(güzel)dır. Hayvanı yatırıp hazırladıktan sonra "Henüz elini hayvanın boğazına dokundurmadan:

"Veccehtu vechiye lilležî faṭara's-semâvâti ve'l-arḍa ha­nîfen vemâ ene mine'l-muşrikîn. İnne salâtî ve nusukî ve mah­yâye ve memâtî lillâhi rabbi'l-‘âlemîn la şerîke leh ve bi-žâlike umirtu ve ene evvelu'l-musli­mîn. Allahumme tekabbel minnî kemâ takabbelte min İbrâhîme ḫalîlike ve Muhammed'in habîbike

"(Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevir­dim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibâdetim, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben (Allah'a) teslim olanların ilkiyim. Allah'ım, dostun İbrahim'den, sevgilin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur) diye duâ et­meli ve:

"Bismillah! Allâhu ekber Allâhu ekber Allâhu ekber lâ­ilâhe illâllahu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd. Bis­millah! Allâhu ekber" deyip hemen kesmelidir.

Sevgili kardeşlerim, yoksullara, özellikle şiddetli ihtiyaç, açlık ve sefalet içinde kıvrananlara yardım etmek, farz derecesinde bir görevdir.

Bayramda kurban kesmeyen, bayram sonu kurbanının parasını yardıma muhtaç olanlara verir veya gönderirse büyük sevap işlemiş olur. Çünkü fıkıh kuralına göre bayram günlerinde kurbanını kesemeyen, bayramdan sonra kurbanın parasını sadaka olarak verir. Bazı aileler de birden fazla kurban keserler. Gerçekte bir aileye bir kurban yeter. Birden fazla kurban kesmek isteyen, bir tane kessin, diğer kurbanların parasını yoksullara göndersin.

“Bir hayat kurtaran, bütün insanları kurtarmış gibi sevap kazanır . (Maide: 32) Allah ülkemizi ve bütün insanlığı felâketlerden korusun.

Teşrik tekbirleri:

Kurban Bayramı’nda, Arefe günü sabah namazının sonundan Bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar her farz namazda selâ­mdan sonra bir defa tekbîr getirmek yani"Allâhu ekber Allâhu ekber lâilâhe illâllâhu vallâhu ekber Al­lâhu ekber ve lillâhi'l-hamd." demek gereklidir.

Bir aile için bir kurban yeterlidir. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ey insanlar, her ev halkına, yılda bir udhiye (kurban) gerekir." (İbn Mâce, Adâhî: 2) Bu hadîse göre bir ev halkı için bir kurban yeterlidir. Ebû Eyyûb el-Ensârî de şöyle demiştir: "Adam kendisi ve hane halkı için bir koyun kurban keserdi. Yerler ve yedirirlerdi. Nihayet halk bununla övünür hale geldi de bu gördüğün hale geldi (insanlar kurban kesmede birbiriyle yarışır oldular)." (Tirmizî, Adâhî, 10) sözü de bir aileye bir kurbanın yeterli olduğunu, Pey­gamber döneminde öyle herkes tarafından kurban kesilmediğini gösterir.

Bayram günü barış, esenlik günüdür. Bugün Müslümanlar namazın ardından tokalaşır, birbirlerine sarılır, mutluluk dilerler. Büyüklerin eli öpülür, duâları alınır. Küçükler sevindirilir. Dargınlar barışmalıdır. Bayramlar dargınların barışması için en güzel vesiledir. İslâm'da üç günden fazla küs tutmak caiz değildir. İlk barışanın sevabı daha çoktur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş