ERKEKLERE HURÎLER VAR DA KADINLARA BİR ŞEY YOK MU? *** CENAZE DEFNİNDEN SONRA ŞEKER DAĞITMAK PDF 
Cumartesi, 18 Haziran 2022 00:00

ERKEKLERE HURÎLER VAR DA KADINLARA BİR ŞEY YOK MU?

Bir yazınızda, cennette erkekler için çok güzel şeyler olduğunu, onları hurîlerin beklediğini yazıyorsunuz. Peki kadınlar için ne var? 

Cevap: Erkekler için hurîler varsa kadınlar için de gıl­manlar var. Hurî, güzel gözlü kızlar demektir. Gılman da terü taze delikanlılardır. Bu ifadeden, bir erkeğe birkaç kız, bir kadına da birkaç erkek verilecek anlamına gelmez. Erkekler çoğul olarak anılınca, o erkeklerin karıları anlamında hurîler denmiştir. Nasıl ki Almanlar ve karıları söyleminde her Almanın birkaç karısı olduğu anlamı çıkmaz. İşin aslı, âhiretteki hurîler dünya kadınları, gıl­manlar da dünya erkekleridir. İnsanlar orada yeniden inşa edilince aynen ilk yaratılışta olduğu gibi yeniden yapılır. Kur’ân’ın ifadesine göre oradaki yaratılış, inşâdır, yani yeniden yapmadır. “Biz (oradaki) kadınları da yeniden bir güzel inşâ' etmişiz, Onları bâkireler yapmışızdır. Hep yaşıt sevgililer.” (Vakıa: 35-37), “”Andolsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşünüp ibret almanız gerekmez mi?” (Vakıa: 62) âyetleri, âhiretteki yaratmanın, yeniden yapma, inşa olduğunu gösterir.

Âyetlerin ifadesinden mü'minlere verilecek eşlerin, kendile­rine yaşıt, taze dilberler olacağı anlaşılmaktadır. Daha doğrusu mü'minler, âhi­rette birer genç delikanlı, eşleri de birer hurî olur. Allah'ın Elçisi (s.a.v.), bu âyeti okuyup: “Onlar dünyâda umşâ, rumsâ (gözünün feri gitmiş, gözü çapaklı) ihtiyâr kadınlar iken biz onları yeniden yarattık." Şeklinde açıklamıştır.


 

CENAZE DEFNİNDEN SONRA ŞEKER DAĞITMAK

Cevap: Cenaze defnedildikten sonra şeker dağıtılması veya yemek verilmesi gibi bir uygulama İslâmî değildir, terk edilmesi gereken bir bid'attir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş