SORU DEMETİ PDF 
Salı, 14 Haziran 2022 00:00

SORU DEMETİ

1-Allah'ın 100 ismi hakkında çeşitli söylentiler var. Bu konuda beni aydınlatır mısınız böyle bir şey var mı varsa nedir?

2- Dabbetü-l arz nedir? Kur’ân-ı Kerîm’de yeri var mı acaba?

3- Peygamberimiz, “30 deccal gelmeden kıyamet kopmaz” diye bir söz söylemiş midir?

4- Salavât-ı Fâtiha adlı bir dua var mı?

Cevap: Sorularınızın kısa cevapları şöyledir, ayrıntı için “Kur'ân Ansiklopedisi” adlı eserimi okumanız gerekir.

1) Allah'ın, 99 ismi olduğu zayıf bir hadiste geçer. Hadiste bu isimlerle duâ edenin duâsının kabul edileceği belirtilir. Aslında bu isimler, Allah Taâla'nın, Kur'ân'ın çeşitli âyetlerinde geçen sıfatlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bunlara Esma-i Husnâ (en güzel isimler) de­nilir.

2) Dâbbetu'l-arz (yerden çıkan bir hayvan) demektir. Bu kıyamet olaylarındandır. Konuyu daha önce açıklamıştık.

3) 30 Deccal söylentisi ise tamamen uydurmadır. Bu tür sözler Kur'ân'ın, "Allah'tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğini vurguladığı" gaybın (yani gizli olan geleceğin) bilinmezliği prensibine aykırıdır. Ne 30 deccal, ne de bir deccal. Hepsi tutarsız, rivâyetçi uydurmasıdır.

4) Ben “Salavat-i Fâtiha” ismini ilk defa sizden duyuyorum. Meğer ne kadar cahil kalmışız? Hangi hurafeci uydurmuş bunu? Öyle abartılı sözler, zaten sözün uydurmalığını açık seçik gösteriyor.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş