HER DİLENENE PARA VERMELİ Mİ? *** HAREMLİK SELÂMLIK PDF 
Pazartesi, 13 Haziran 2022 00:00

HER DİLENENE PARA VERMELİ Mİ?

Cevap: Dilenciliği mafyalaştıranlara para vermek, mafyanın yaygınlaşmasına yardım olur. Ama birey olarak adam dileniyorsa onun servetini, mali durumunu araştırmak zorunda değiliz. “İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara” derler. Herkes niyetine göre Allah'tan karşılık alır. Dilenciye para vermeniz sevaptır. Çünkü Kur'ân, dilenciyi azar­lamamayı, kovmamayı emrediyor. Şayet para verdiğiniz dilenci muhtaç değilse siz yine sevap alırsınız. Çünkü önemli olan sizin acıma duygunuz ve niyetinizdir.

 


 

 

HAREMLİK SELÂMLIK

Sayın Hocam, İslamiyet’te haremlik selâmlık var mıdır? Toplumda kadın ve erkeği böyle ayırmak doğru mudur? Ben bunu mantıklı bula­mıyorum. İslâm dini Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından insanlığa anlatılırken kadın-erkek karışık olarak bunları dinlemiyor muydu? Hac farzı yerine getirilirken kadın-erkek karışık ibadet edilip, Kâbe hep birlikte tavaf edilirken günümüzde İslamiyet’i tam olarak yaşadıklarını söyleyenler niye haremlik-selâmlık yapıyor? Camilerimizde bile bu ayrımın yapılmasını ve kadınlarımıza ayrı yer ayrılmasını çelişkili buluyorum. İnsanlara kardeşlik ve iyi duyguları onları ayırarak değil de birleştirerek daha kolay veremez miyiz? Cevabınızı sabırla bekliyorum ho­cam...

Cevap: Kadın, Kur’ân'ın emrettiği biçimde giyindikten sonra toplumsal faaliyetlere katılır, erkeklerin yanında toplum kalkınmasına yardım eder. Peygamberimiz zamanında kadınlar camilere geldiği gibi savaşlara dahi katılırlardı. Peygamberimizin hanımları, taşradan gelen Müslümanlara Peygamberimizin sözlerini ve yaşam tarzını öğretmişler, bir çeşit öğretmenlik yapmışlardır. Bu bakımdan kadınların cemaatten dışlanması elbette doğru değildir.

Ancak bazı toplantılarda kadınlar kendi aralarında daha rahat edebilirler. Bu bakımdan onların kendi aralarında toplanıp eğlenmeleri daha uygundur. Fakat konferans, okul, ibadet gibi toplumsal işlerde haremlik selâmlık yoktur. Ancak kadınlar ibadet yerlerinde erkek saflarının arasında değil, arkasında bulunurlar. Nezahet bakımından bu daha uygundur. Fakat ayrı bölmelerde değil, aynı mekanda. Ama hacda mahşerî ibadet yeri olan hacda erkek kadın karışık olarak tavaf ibadetini yaparlar. Zaten orada ayırmak da mümkün değildir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş