EVLÂDIN KAZANDIĞI SEVAPLARIN AYNISI ANNE BABASINA DA YAZILIR MI? PDF 
Cuma, 10 Haziran 2022 00:00

EVLÂDIN KAZANDIĞI SEVAPLARIN AYNISI ANNE BABASINA DA YAZILIR MI?

Cevap: Herkesin yaptığı kendi ruh defterine yazılır. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kur’ân’a göre ne baba çocuğunun günahından sorulur, ne de çocuk babasının günahından sorumludur. Ancak baba, ço­cuğunu güzel işler yapacak biçimde yetiştirmişse o güzel yetiştir­mesinin sevabını alır. Kötülük yapacak biçimde yetiştirmişse o kötü eğitiminden sorumludur. Yoksa çocuğun bir bir yaptığı iyiliklerden sevap alır, kötü­lüklerden ceza görür diye bir şey yoktur. Kişi çocuğunu iyi yetiştirmeğe çalışır. Ama buna rağmen çocuk kötülüğe saptıysa baba ondan sorumlu değildir. Kur’ân’a göre sevaplar da, günahlar da bireyseldir.

Âhiret Mahkemesinde hak ve adâlet var, zulüm yoktur.Sorumluluk bireyseldir, herkes kendi yaptığından sorumludur: Her can, kazandığıyla (Allah ka­­tında) rehin alınmıştır.(Müddesir: 38-39, Tûr: 21) âyetlerinde, her nefsin, yaptığının tutsağı olduğu belirtiliyor. Nasıl borç alan, borç verene, güvence için bir mal rehin verirse, her insan da yaptığı eyleme karşılık canını rehin vermekte, nefis, eylem­lerinin tutsağı olmaktadır. Her insan, ancak kendi eylemleriyle değer­len­dirilir. Herkesin ancak kendi vebâlini, günâhını taşıyacağı, Kur’ân’ın birçok yerinde yinelenir. Bu, Hıristiyanlıkta, Hz. Âdem’­­den bütün insanlığa geçtiği düşünülen ezelî günâh düşüncesini de reddeder. Hiç kimse, kendisinin sebebolmadığı bir günâhtan sorumlu olmaz. Ne baba çocuğunun, ne de çocuk babasının gü­nâhından sorumludur. İnsanın atasının günâhkâr, eşkıya veya kâfir olma­sı, kendisine zarar vermeyeceği gi­bi, velî veya nebî olması da kendisine yarar vermez. Hz. Nûh’un peygam­berliği, kâfir oğlunu kurtaramamıştır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş