İNSANIN VAR OLUŞ AMACI NEDİR? (1) PDF 
Pazartesi, 06 Haziran 2022 00:00

İNSANIN VAR OLUŞ AMACI NEDİR? (1)

Merhaba; ... Yazılarınızla bilgilendirdiğiniz için öncelikle çok teşekkürler.. Size aslında sormak istediğim çok fazla soru var ama bunlardan bir ikisini sormak istiyorum ilk olarak. Konu insan olunca psikoloji ve din aslında bölünmez bir bütün oluşturuyor bana göre.. Sorularım;

1. İnsanın varoluş amacını din nasıl tanımlıyor? (hayat yemek içmek, makine gibi çalışmak oldu günümüzde ve hayatlarımızı böyle tüketiyoruz.. insan niçin getirildi dünyaya?)

2. 'Düşünmek' insanı diğer varlıklardan yüce kılan bir özellik olarak tanımlanıyor ama düşünce insanı en berbat, en sıkıntılı, en kötü duruma sokan bir özellik de aynı zamanda..İnsanın sorgulamasına, mutsuzlaşmasına da neden olabiliyor. Nasıl yorumlarsınız?

Cevap: 1. Kur’ân’a göre aklın en üstün düzeyiyle donatılmış olan insan, Allah’ı tanımak ve O’nun iradesini uygulamak için yaratılmıştır. Zâriyât Suresi’nde: “Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım” (Zâriyat 56) buyurulmuştur. Abdullah ibn Abbâs bu âyetteki “bana ibadet etmeleri” sözünü, “beni tanımaları” şeklinde açıklamıştır. Büyük İslâm mutasavvıfı Muhyiddin ibn Arabî’nin talebesi Sadreddîn-i Konevî’ye göre yaratılışın amacı, Allah’ın isim ve sıfatlarının ortaya çıkması, tanınmasıdır. Allah yaratıcıdır. Yarattığı bir şey olmadıktan sonra yaratıcılığının bir değeri olmaz. Allah biçim verendir; biçim verdiği bir şey yoksa bu sıfatının da bir anlamı olmaz. Allah besleyicidir; beslediği varlıklar yoksa besleyiciliğinin ne değeri kalır? Özetle: yaratıksız, yaratıcı olmaz. Baştan başa bu evren Allah’ın isim ve sıfatlarının bir görüntüsüdür.

Kendinizi düşünün. Sizin asıl varlığınız “Ben” dediğiniz değişmez kişiliğinizdir. Ama organlarınız o “Ben”in dışa açılımıdır. Bu organlar olmasa da içsel “Ben”iniz vardır. Vardır ama onun varlığı ancak bedenle, bedenin organlarıyla ortaya çıkar. Ben’in dışa açılımı olan beden organları, zamanla değişir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş