TUTUKLU VE SERBEST RUHLAR (1) PDF 
Cuma, 03 Haziran 2022 00:00

TUTUKLU VE SERBEST RUHLAR (1)

Bir okurunuzun sorusuna cevaben; serbest olan ruhlar var, günahla yüklü olduğundan tutuklu olan ruhlar var. Serbest olan ruhlar ailelerini dolaşırlar, istedikleri yere gidebilirler, aile bireylerinin yanında bulunabilir, onların hareketlerine tanık olabilirler diyorsunuz.

Lütfen, Kur’ân'ın hangi sure ve ayetine göre bu soruyu cevaplandırdığınızı açıklayabilir misiniz? ...

Cevap: Vâkı‘a: 46/83-94. âyetlerde, can çekiştirmekte olan kimsenin rûhunun yeniden fiziksel bedenine geri döndürülemeyeceği ve Allah’ın, ona, çevresinde toplanan insanlardan daha yakın olduğu vurgulandıktan sonra, bedenden çıkan canın, üç sınıftan birine mensubolacağı bildirilmektedir:

O can ya mukarreb(Allah’a yakın)lardandır ki bunlar sâbıklardır; ya kitâbı sağ yanından verilen uğurlu insanlardan, ya da kitâbı sol yanından verilen uğursuz insanlardandır. Birinci gruptan ise Vâkı‘a: 46/10-26’ncı âyetlerde durumları belirtilen sâbıklarla birlikte cennet nîmetleri içinde olur: “10- Ve o sâbıklar, sâbıklar! 11- İşte , onlardır (Allah’a) yaklaştırılanlar, 12- Nîmet cennetlerinde. 13- Çoğu öncekilerden, 14- Birâzı da sonrakilerden (olan bu insanlar), 15- Altın ve cevahirle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 16- Onların üzerinde karşılıklı yaslanırlar. 17- Çevrelerinde, ebedî yaşamağa erdirilmiş gençler dolaşır; 18- Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. 19- (Bir şarap ki) Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 20- Beğendikleri meyve(ler), 21- Canlarının çektiği kuş et(ler)i, 22- İri gözlü hûrîler, 23- Saklı inciler gibi; 24- Yaptıklarına karşılık olarak. 25- Orada ne boş bir söz ve ne de günâha sokan bir laf işitirler. 26- Duydukları söz, yalnız ‘Selâm, selâm’ dır.”

İkinci gruptan ise Vâkı‘a: 46/27-40’ncı âyetlerde durumları açıklanan sağcılarla birlikte cennette olur: 27- Sağın adamları, (eylemlerinin tutanağı sağ taraflarından verilenler) nedir o sağın adamları! 28- (Onlar) Dikensiz kirazlar, 29- (Kökünden tepesine kadar) meyve dizili muzlar, 30- Uzamış gölge(ler), 31- Fışkıran sular, 32- Pek çok meyve arasında; 33- Tükenmeyen ve yasaklanmayan! 34- Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. 35- Biz (oradaki) kadınları da yeniden bir güzel inşâ’ etmişiz, 36- Onları bâkireler yapmışızdır. 37- Hep yaşıt sevgililer; 38- Sağın adamları için. 39- (Bu sağcıların) Bir bölümü öncekilerdendir, 40- Bir bölümü de sonrakilerdendir.”

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş