SÜT EMZİRME SÜRESİ VE SÜT YASAĞI (1) PDF 
Çarşamba, 01 Haziran 2022 00:00

SÜT EMZİRME SÜRESİ VE SÜT YASAĞI (1)

“Anneler, çocuklarını -emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için- tam iki yıl emzirirler.” (Bakara: 92(2)/233) âyetinde, annelerin, kocaları istediği takdirde çocuklarını tam iki yıl emzirecekleri belirtilmektedir.

Bazı bilginlere ve kanaatimize göre bu âyet, boşanmış kadınlar hak­kındadır. Çünkü boşanmağa ilişkin âyetlerden hemen sonra gelmek­tedir. Yani boşanmış olan anneler, çocuklarını iki yıl emzirirler. Tam emzirme süresi iki yıldır. Bu süre içinde çocuğun babası, ya da babası yoksa onun varisi de annenin nafakasını ve giyimini temin eder. Emzirme süresi içinde annenin geçiminin sağlanması emredildiğine göre âyetin boşanmış anneler hakkında olduğu anlaşılıyor.

Fakat çoğunluğun kanaatine göre âyet, yalnız boşanmış kadınlar hakkında değil, bütün anneler hakkındadır. Anne, süt vermesi, çocuğa bakması dolayısıyla belki kocasına hizmette kusur eder de bu yüzden kocası onu beslemekten kaçınır diye yüce Allah, özellikle emzikli anne­lerin beslenmelerini, giydirilmelerini emretmiştir.

"Emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için" ifadesinden de anlaşı­lacağı üzere iki yıl süt emzirmek vacib değildir. Tam emzirme süresi iki yıldır. Çocuğunu tam emzirmek isteyen kimse, iki yıl emzirir, demektir. Tam emzirme süresi iki yıl olduğuna göre İslâm’ın tanıdığı "süt emmeden doğan evlenme yasağı" da ancak bu iki yıl içinde süt emen çocuklara mah­sustur. Hz. Peygamber (s.a.v.): ''Neseb yüzünden haram olanlar, süt yüzünden de haram olur." (Buhârî, Şehâdat, 7, Nikâh, 20, 27, 117, Hums, 4; Müslim, Radâ'hadis:, 1, 2, 9, 12; Ebû Dâvûd, Nikâh 6; İbn Mâce, Nikâh, 34; Dârimî Nikâh 48; Muvatta', Radâ', 1, 2, 16; İbn Hanbel, 1, 275, 290, 329,IV, 4, 5, VI, 44, 51, 66.) buyurmuştur.

İmam-ı Şâfiî'ye göre iki yaşına kadar bir kadından süt emen çocuk için bu haramlık sabit olur. Ondan sonra emen çocuk için haramlık sabit olmaz. Ebû Hanîfe'ye göre süt emme süresi otuz aydır. İki buçuk yaşına kadar emen çocuklar için haramlık sabit olur, ondan sonra emenler için yasak kalkar.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş