ŞEYTAN TAŞLAMANIN ESPRİSİ NEDİR? PDF 
Salı, 31 Mayıs 2022 00:00

ŞEYTAN TAŞLAMANIN ESPRİSİ NEDİR?

Hocam saygılar, benim asıl sorum şu? Şeytan melek değil midir? Biz insan oğullarının haddimize düşer mi melek taşlamak? Kur’ân’da böyle bir taşlama yapın diye bir ifade var mı? Bizler hacca giderek orada temizlenmekse görevimiz neden tam zıttı bir davranışta bulunuruz? Ki bir sineği bile incitmememiz emredildiği halde nasıl bir davranıştır? Tekrar Saygılar...

Cevap: Ali Bey, Şeytan melek değildir. Kur’ân, İblîs’in, cinlerden olduğunu, Allah’ın buyruğuna karşı gelmekle Huzurdan kovulduğunu anlatır. Recîm: Kovulmuş, tardedilmiş demektir. İblîs, kibri, gururu ve kıskançlığı yüzünden Rabbın buyruğuna karşı gelip Huzurdan kovulduğu için her işe başlarken “E’ûzu billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm: Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım” deriz. Önemli olan, insanın içinde bulunan potansiyel şeytanı, insanı kibre, gurura, kıskançlığa yönelten nefis şeytanını içten kovmaktır. Yoksa Minâ’da bulunan yapay taş sütunlara taş atmak sembolik bir anlam taşır. O taşlar şeytan değildir, orada da şeytan yoktur. Biz o taş sütunlara taş atarken aslında içimizdeki nefis şeytanını taşlamaktayız. Ama insanlar bu hikmeti düşünmeyip o taş sütunlarını şeytan sanıyor ve heyecanlanıp var güçleriyle onlara taş atıp duruyorlar. Bu taş atmalar sırasında pek çok masum insanın kafasına, bedenine isabet ettiriyor, hattâ insanların ayaklarını, bacaklarını çiğniyor, bazen de birbirlerini eziyorlar. Sevap yapayım derken günaha giriyorlar. Kaş yapacakken göz çıkarıyorlar.

Kur’ân’da Mina günlerinde taş atmaktan değil, Allah’ın anılmasından söz edilir. Taş atılması hakkında bir emir yoktur. Ama çok eski zamanlardan kalma bir gelenekle Mina günlerinde Allah’ı anma buyruğunu, şeytana taş atarak Allah’ı anma, tekbir getirme şeklinde yorumlamışlar, bu yüzden şeytan taşlamayı Haccın vaciplerinden saymışlardır.

Şeytan taşlamak için büyük kalabalıklar arasına dalmak, asla ibadet zevki vermez. Bunun yerine birine vekâlet verip aş attırmalı veya kanaatime göre çadırda oturup Allah’ı zikirle vaktini değerlendirmelidir. Çünkü Kur’ân’da emredilen taş atmak değil, Allah’ı zikretmektir!

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş