YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (5) PDF 
Cumartesi, 14 Mayıs 2022 00:00

YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (5)

(...dünden devam)

Başka âyetlerde Sûra üfleme günü şeklinde anlatılan olay, Kaf Sû­resi’nde ve ardından gelen Kamer Sûresi’nde o dâvetçinin çağıracağı gün şeklinde anlatılmıştır. Bu dâvetçi İsrâfîldir. Elindeki borazana üfleyerek, insanları Yüce Dîvân duruşmasına çağırır. Hakk’ın çağrısına uyan canlar dirilip kabirlerden çıkarlar. Kabirlerden dirilip Yüce Dîvân’a koşanlar o kadar çok, o kadar şaşkındırlar ki gözleri dehşetten donakalır. Yahut bitkin olarak aşağı düşer, süzülür. Böyle perişan, bitkin bir vaziyette çağrıya koşarlar. İşte inkârcılar bu gerçekle yüz yüze gelince o hesap gününün çetin bir gün olduğunu mırıldanırlar.

Zelzele Sûresi’nde kıyâmet olayında arzın şiddetle sarsılacağı, insanların çeşitli fırkalar (gruplar) halinde Yüce Dîvân’a gidecekleri belirtilmektedir. Âyetler, kıyâmet hallerini insanların anlayabilecekleri bir üslûb ile canlandırmaktadır. Bu depremin birinci veya ikinci Sûr üflemesinden sonra olacağı hakkında görüşler vardır. Kıyâmet ahvâli hakkındaki olaylar ancak âyetle ve kesin Peygamber sözü ile bilinir. Tahmin ile o âlem hakkında fikir yürütülemez.

Bizim kanâatimize göre deprem ayrı, Sûr ayrıdır. Deprem Sûrdan öncedir. İki sûr birbirinden ayrı zamanlarda değil, aynı zamanda olacaktır. Sûr, Yüce Dîvân’daki duruşmaya dâvet borusudur. İki üfleme ile bu duruşmaya dâvet edilir. Birinci sesi duyanlar, o Mahkeme’ye gitmenin korkusundan bayılırlar. Ancak pek az kimse korkmaz. Fakat bo­ruya bir kez daha üflenince akılları başlarına gelen canlar o Mahke­me’ye koşarlar. İşte Kur’ân’da anlatılan birinci ve ikinci üfleme budur. Bunun deprem ile ilgisi yoktur.

“87- Sûr'a üfleneceği gün, Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunan kimselerin hepsi, korku içinde kalır (bayılır). Hepsi boyun bükerek O'na gelirler. 88- Görüp de donuk sandığın dağlar, bulutun yürümesi gibi yürümektedir. (Bu,) Her şeyi gâyet iyi yapan Allah'ın yapısıdır. Doğrusu O, yaptıklarınızı haber almaktadır.” (Neml: 87-88)

Neml: 87-88. âyetlerde de Sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri dışın­da herkesin bayılacağı, kocaman dağların bulutlar gibi hafifleyip yürü­yeceği anlatılmaktadır. Kıyâmeti başlatacak olan boru sesini duyan canlar, korkudan bayılırlar. Bu korku, Yüce Dîvân’da hesap vermenin kor­kunçluğu bilincinden kaynaklanır. Yalnız Allah’ın dilediği, güçlendirdiği, suçsuz, arı rûhlar heyecanlanmaz, sarsılıp bayılmazlar. Üflenen boru, canları Yüce Mahkeme’de hesap vermeğe çağırma borusudur. Bu boruya iki kez üflenecektir. Birinci sesi duyanlar, korkudan bayılırlar. “Sonra ona bir kez daha üflenir, hemen onlar ayağa kalkar(yahut Yüce Dîvân’da durur)lar.” (Zümer: 59/68)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş