YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (3) PDF 
Perşembe, 12 Mayıs 2022 00:00

YÜCE MAHKEME’YE ÇAĞIRMA BORUSU: SÛR (3)

(...dünden devam)

Sûru, sûret’in çoğulu olarak suver şeklinde okuyanlar da vardır. Katâde’ye göre es-suver’u (الصُّوَرَ), vâv’ın fethasıyla es-sûret(الصُّورَةَ)in çoğuludur. Bu takdirde suver’e üflemek, sûretlere hayat soluğu vererek onları canlandırmak anlamına gelir (Mefâtîhu’l-ğayb: 13/33). Âyette, rûh üflenen bedenlerin dirilip kalkacakları anlatılmış olur. Yâsîn: 41/53. âyette insanların tekrar dirilmelerinin, Allah‘a zor değil, bir sayha(na‘ra)ya (na‘ra, gürültü, uğultu) bağlı olduğu, say­hayı duyanların, Allah’ın huzu­runda toplanacakları vurgulanır.

Yâsîn: 29. âyette, inananlara zulmeden kent halkının, bir sayha (gü­rültü) ile helâk edildikleri belirtilmişti. İşte insanları nasıl bir sayha helâk etmiş idiyse, yine bir sayha da onları, Yüce Dîvân’da hesap verme­leri, yaptıklarının karşılığını görmeleri için diriltmektedir.

Yalnız Yâsîn’de anılan helâk edici birinci sayha, kıyâmet sayhası değil, Hz. Peygamber’den de önce yaşamış azgın bir kavmi helâk gürültüsüdür. Belki bir depremle yıkılan evlerin gürültüsü, püsküren yanardağların gürültüsü, kasırgaya eşlik eden gök gürültüsü, azap meleklerinin saldığı gürültü vs. olabilir. Daha önceki sapık milletlerden bazılarının sayha (gürültü) ile helâk edildikleri belirtilmiştir (Sâd: 38/15, Kamer: 37/31, Hûd: 52/67, 94, Hicr: 54/73, 83, Mü’minûn: 74/41, Anke­bût: 85/40). Bu sayhalar, Yüce Mahkeme’ye çağrı borusu olan Sûr’un sayhası değildir. İnkârcı suçluları helâk eden azap gürültüsüdür. Sûr’a üflemenin çıkardığı sayha ise, Yüce Dîvân’a çağrı sesidir. Bu ses, öldürücü değil, hayat soluğudur. İnsanları Yüce Dîvân’da toplanmaya çağıran bu ses, ölmüşleri diriltir.

Toplantı, başkanı bizzat Cenabı Allah olan Yüce Dîvân duruş­masıdır. İşte va‘dedilen sorgu, hesap ve cezâ zamanı o zamandır. Kaf Sûresi’nde belirtildiği üzere her insan, yanında bir sâik ve bir de şehîd (şâhid) olduğu halde Yüce Dîvân’a gelir.

“Sâik” insanı duruşma yerine, oturacağı yere götüren melek, “şe­hîd” de dünyada amellerini yazan melektir. İyinin de, kötünün de sâik ve şehîdi vardır. İyi cennete, kötü cehenneme sevk edilir. Yüce Allah: “Nan­körler bölük bölük cehenneme sevk edildiler... Rablerinden koru­nanlar da bölük bölük cennete sevk edildiler” (Zümer: 69/71, 73) buyur­muştur (Mefâtîhu’l-ğayb: 28/164-165). Fakat burada durumu anlatılan kişi, iyi değil, kötü, müşrik insandır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş