NAFAKA (3) PDF 
Cumartesi, 07 Mayıs 2022 00:00

NAFAKA (3)

(...dünden devam)

Sebe’: 58/39, Bakara: 92/261-274, 276, Enfâl: 93/60, Tevbe: 113/121 âyetlerinde Allah’ın, yolunda gizli ve açık mallarını harcayanların eylem­lerini bildiği ve onlara, harcadıklarının kat kat fazlasını vereceği, onları büyük ödülle ödüllendireceği vurgulanmaktadır.

Ne İnfak Edilir?

“Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; ‘O ikisinde büyük günâh ve insanlara bazı yararlar vardır. Fakat onların günâhı yararından büyüktür.’ Ve sana Allah yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki; ‘Af (yani ihtiyacınızdan fazlasını veya helâl ve güzel olan şeyleri verin!)’ Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara: 92/219) âyetinde ihtiyaçtan fazlanın harcanması öğütlenmekte;

“Ey inananlar, kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız ni‘metlerin iyilerinden (Allah için) verin, kendiniz (utandığınızdan ve iğrendiğinizden dolayı) göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri sa­daka vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah zengindir, övülmüştür.” (Bakara: 92/267) âyetinde güzel şeylerden infak edilmesi;

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) harcamadıkça asla iyiliğe ere­mezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Enfâl: 94/92) âyetinde kişinin sevdiği şeyden harca­ma­dıkça iyiliğe eremeyeceği belirtilmektedir.

“Onların bu dünyâ hayâtında harcadıkları malların durumu, nefis­lerine zulme­den bir topluluğun ekinine vurup onu mahveden dondurucu bir rüzgâr(ın tahribatın)a benzer. Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı.” (Âl-i İmrân: 94/117)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş