BAYRAM MESAJI (2) PDF 
Salı, 03 Mayıs 2022 00:00

BAYRAM MESAJI (2)

(...dünden devam)

Kötülükten caydıran Allah ve âhiret inancıdır

Âhiret sorumluluğuna inanmayan insanlar, çıkarcı, gururlu, egoist olurlar. Bir iki ay önce gazeteler yazdı, Antalya’da duygusuz bir herif bir köpeği arabasının arkasına bağlamış sürüklüyordu. Falanca kentte bir genç dedesinin üç beş kuruşunu almak için arkadaşına dedesini öldürtmüş ve zavallı dededen de sadece beş bin lira çıkmıştı.

Dünya senin olsa ne çıkar, bir gün malı mülkü, sevdiğin her şeyi bıra­kıp gidersin. Şairin dediği gibi

Kimseye baki değildir mülkü devlet sîm-ü zer

Bir harabolmuş gönül tamirin etmektir hüner.

Yunus Emre Hazretleri diyor ki:

Kimi avrat-oğlan sever kimi mülk-hânumân sever

Kim sermâye dükkân sever bu dünyâ hâlden hâledür

Ve diyor ki:

Kimseye düşman tutmazuz, ağyâr dahi yârdur bize

Kanda ıssuzlık var ise mahalle vü şardur bize

(Kimseyi düşman tutmayız. Yabancılar dahi bizim dostumuzdur. Issız olan yerler de bizim için mahalle ve kent gibi gelir. Çünkü Mevlâ bizimle beraberdir.)

Adumuz miskindür bizüm, düşmanumuz kindür bizüm

Biz kimseye kin tutmazuz, kamu ‘âlem yârdur bize

(Bizim adımız “miskîn”dir. Kin bizim düşmanımızdır. Biz kimseye kin beslemeyiz, bütün âlem bizim dostumuzdur.)

Dünyâ bir avratdur karı, yoldan koyar niçeleri

Sürün gitsün ol ‘ayyârı, anı sevmek ‘ârdur bize

(Dünya bir kadındır, çok kimseyi yoldan koyar. O ayartıcıyı sürün gitsin. Onu sevmek bize utançtır.)

Dünyâ harâmdur hâslara, helâl olmış nekeslere

Biz dünyâyı dost tutmazuz, ol dünyâ murdârdur bize

(Dünya seçkinlere haramdır, nekeslere helal. Biz dünyayı sevmeyiz, çünkü dünya bizim için murdardır.)

Güzel ahlakın temeli dindir, Allah ve âhiret inancıdır. Bundan dolayı Peygamberimiz: “Hikmetin başının Allah korkusu” olduğunu vurgulamıştır.

Dünya tutkunu bencillerin sonu

Ahkaf Suresinin 20'nci âyetinde, Allah'ın, âteşe sunulan inkârcıyara şöyle diyeceği anatılır: "Siz dünyâ yaşamınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz. Ne kadar iyi meziyetleriniz varsa hepsini tükettiniz. Âhiret için hiçbir şey bırakmadınız. Dünyâda elde ettiğiniz şeylerle gururlandınız. Bu guru­runuz sizi, Allah'ı ve Allah'a karşı görevlerinizi düşünmekten alıkoydu. Yoldan çıktınız, küfür, isyân ve gurur yolunda yürüdünüz. Dünyâda yaptığınız işlere uygun olarak bugün alçaklık azâbıyla cezalandırılacaksınız!"

Dünyada böbürlenen, kibir­lenenler, âhirette azap ile alçaltılıyor, kibirleri kırılıyor. Cezâ, dünyâda yapılan eyleme denk oluyor.

Âyetin amacı, insanları dünyâdan el etek çektirmek değil, dünyâ nimetlerine gönül bağla­ma­mağa, dünyâya aldanıp kibir ve gurura kapılmamağa, güzel, salih eylemleri bırakmamağa yönelt­mektir.

(devamı yarın..)

 

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş