NAMAZDA SALLİ BÂRİK DUÂSINI OKUMAK PDF 
Pazar, 01 Mayıs 2022 00:00

NAMAZDA SALLİ BÂRİK DUÂSINI OKUMAK 

Cevap: Salli bârik Peygamber'e esenlik duâsıdır. Hz. Peygamber'in bunları namazda okuduğuna dair kesin bir rivayet yoktur. Ancak bunlar namazın sünnetlerinden gösterilir. Ben Hz. Peygam­ber'in bunları okuduğu kanaatinde değilim. Çünkü ne peygamber ne de hatta sıradan bir insan ibadetinde kendisine selâm vermez, ken­disini ve soyunu anıp yüceltmez. Bunlar daha sonraki dönemlerde yeti­şen rivayetçilerin üretimidir. Bizim namazda Peygambere esenlik dilememizin bir sakıncası yok ama Pey­gamber'in kendi kendine böyle söylediği mantıklı değil.

Maamafih Hz. Peygamber bir bedevinin, oturuşunda tahiy­yattan sonra "Allahumme innî es'luke ya Allahu’s-samed elležî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad en tağ­fire lî žunûbî bi faḍlike ve keremike ya ekreme'l-ekremîn veyâ erha­mer­râhimîn: Allahım, ey doğurmamış, doğu­rulmamış, eksiksiz, dengi ve eşi bulunmayan Allahım, lütfun ve kereminle benim günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Ey kerimler kerîmi, merhamet­liler merhametlisi!" dediğini duymuş, "Be­de­vî bunu içtenlikle söylediyse cennete girdi" buyurmuştur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş