ARAF 180. ÂYETİN TEFSÎRİ (1) PDF 
Pazar, 16 Ocak 2022 00:00

ARAF 180. ÂYETİN TEFSÎRİ (1)

Selamın Aleyküm hocam Araf 180. ayetin son kısmını açıklayabilir misiniz Allahın isimleri hakkında eğri yola sapmak nedir bu tür insanları kendi haline mı bırakın deniyor bu konuda çok farklı görüşler var kafamız karışıyor Allaha başka isimler verilmez deniyor ama dediğiniz gibi her millet Allahı kendi dilinde sesleniyor, yada insanlara Kerim, Aziz gibi isimler verebiliyorlar ayette belirtilen eğri yola sapmak nedir? ...

Cevap: Önce selamın aleykum değil, selâmünaleyküm olmalıdır. Konuya gelince:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ٓي اَسْمَٓائِه۪ۜ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ:En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o (güzel isim)lerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.” (A’raf: 180)

Bu âyette en güzel isimlerin Allah'a âidolduğu, onlarla Allah'a duâ edilmesi, Allah'ın isimleri hususunda doğrudan sapanların bırakılması ve Allah'ın isimlerini gerçek anlamlarından saptıranların cezalandırılacağı bildirilmektedir.

Allah'ın isimleri hususunda doğrudan sapanlarla, Allah'a ait isimleri uydurma tanrıları için kullanan müşrikler kastedilmektedir. Müşrikler tanrılarına "er-Rahmân", "er-Rabb", "el-İlâh" ve "el-Azîz"in dişili olan "el-'Uzzâ" isimlerini vermişlerdi. Oysa bu isimler, yalnız Allah'a ait isimlerdi. Allah'a âit isimleri, hiçbir gücü olmayan cansız putlara takmaları, bunları gerçek anlamı dışına çıkarmaktır. Cenabı Hak mü'minlere, kavramları yozlaştıran müşriklerin yolunda gitmemelerini buyurmaktadır.

"En güzel isimler" tabiri, geneldir. Bir sayı belirtmeden bütün güzel isimlerin Allah'a âidolduğunu ifade eder. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatların toplamı doksan dokuz olduğundan, Müslümanlar arasında Allah'ın doksan dokuz ismi olduğu kanaati yayılmıştır. Allah'ın, doksan dokuz ismi olduğuna dair bir de hadis mevcuttur: "Allah'ın doksan dokuz adı vardır, yüzden bir eksiktir. Kim bunları sayarsa cennete girer. Allah tektir, teki sever." (Buhârî, Da’avât: 69, Müslim, Zikir: 5, 6; İbn Mâce, Duâ: 10; Tirmizî, Daavât: 82; İbn Hanbel, Müsned: 2/258)

Kanaatimize göre bunlar, Allah'ın, sadece Kur'an-ı Kerîm'de geçen isim ve sıfatlarıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının bunlardan ibaret olduğu, bunların dışında Allah'ın isim ve sıfatı olmadığı anlamına gelmez. Hadis-i Şerîfte de duâ edildiği zaman duânın makbul olacağı isimler sayılmıştır. Bu hadis de Allah'ın doksan dokuz ismi dışında bir isim ve sıfatı olmadığı anlamını taşımaz. Allah'ın tecellîleri gibi sıfatları da sonsuzdur. "De ki 'Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir.' Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine O'nun sözlerini yazmağa yetmez)" (Kehf: 109) âyetinden de Allah'ın isim ve sıfatları­nın sonsuz olduğunu anlıyoruz.

(devamı yarın..)

 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş