MATÜRÎDÎLİKTE DÜNYA İŞLERİ DİN İŞLERİNDEN AYRILMAZ MI? PDF 
Perşembe, 13 Ocak 2022 00:00

MATÜRÎDÎLİKTE DÜNYA İŞLERİ DİN İŞLERİNDEN AYRILMAZ MI?

Sayın hocam benim sorum şu: İtikatta kabul ettiğimiz Matüridîlik din ve devlet işlerini ayrılmaz mı kılmıştır? Bunun aslı var mıdır? Eğer kılındıysa buna uymamanın günahı nedir? Matüridîlik hakkında önereceğiniz bir kitap var ise zevkle okumaya hazırım. Sorularıma sizin yardımınızla cevap bulabileceğimi düşünüyorum. Saygılarımla... 

Cevap: Sorunuz çok tuhaf. Matürîdîlik, Eş’arîlik dinin temel kurallarında ayrı düşünce getirmez. Kimse Kur'ân'ın açık hükmünü değiştirmez. Kur'ân'ın hükümleri vardır. Kur'ân'a dayalı yasalar vardır. Bunlar dünyayı ilgilendiren şeylerdir. Zina cezası, hırsızlık cezası, katilin idamı, mal taksimi gibi hükümler. Bütün mezhep imamları bu hükümleri uygulamanın gerekli olduğunu söylemişlerdir. Bunun manası da açıktır. Dinle dünya işleri Kur'ân'a göre ayrı değildir.

Ama bunları uygulamak istemeyen uygulamaz. Hiçbir topluma din kuralları zorla dayatılamaz. Toplum bunları uygulamazsa kendi yaptığı yasaları uygular. Bugün artık Türkiye'nin içinde yer aldığı AB devletleri ve dünya devletlerinin büyük çoğunluğu laik sistemle yönetilir ve laik hukuku uygular.

Yahudilikte de din yasaları ağırlıklıdır ve bugün İsrail devleti kısmen din yasalarını uygulamaktadır. Yani İsrail devleti laik değildir. Sorduğunuz soruya sadece bilgi olarak bu kadarını yazmam yeterlidir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş