PEYGAMBERİMİZİN, PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ DİNİ VE ANA BABASININ DURUMU PDF 
Çarşamba, 12 Ocak 2022 00:00

PEYGAMBERİMİZİN, PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ DİNİ VE ANA BABASININ DURUMU

Sevgili Hocam, sizlere iki sorum olacak:

Soru 1: Kendisine Peygamberlik gelmeden önce Peygamber Efendimiz herhangi bir dine inanıyor muydu?

Soru 2: İnancımıza göre insanlar ölümlerinden sonra sorgu suale çekilecekler ve bu sorgu sualden sonra ya cennete ya da cehenneme gidecekler. Peygamber Efendimizin Anne ve Babası nereye gitti?

Selam ve saygılarımı sunar iyi günler dilerim...

Cevap: Peygamberlikten önce Peygamberimiz de toplumunun bireyi gibi yaşıyordu. Yani Arapların geleneksel İbrahim dinini uyguluyordu. Zamanla bu dine hurafelerin karışmış olduğunu anladı. Geleneksel dini bıraktı, kendi gönlünden geldiği biçimde tenhalarda ibadet etmeğe başladı. Zamanla onda meydana gelen düşünce değişikliği, onu hayli sıkmış bunaltmış olmalı ki Duhâ ve Şerh surelerinde "Biz seni sapık bulup doğru yola iletmedik mi?", "Biz senin bunalan göğsünü açıp huzura kavuşturmadık mı?" buyurulmaktadır. Siz eğer Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri adlı eserimin son cildini okursanız sorunuzun ayrıntılı cevabını alırsınız.

Peygamberimizin ana babası, fetret döneminde yaşamışlardır. Allah peygamber göndermedikçe bir kavme azabetmez. Peygamberimizden önce Araplara bir peygamber gelmediği için o dönemde yaşayan insanlar sorumlu değillerdir. Kaldı ki Peygamberimizin ana babası, hiçbir şey yapmamış olsalar da Muhammed'in doğumuna sebebolmaları, şeref olarak onlara yeter. Peygamberimizin ana babasının âhiretteki yeriyle meşgul olacağına kendi durumumuzu düzeltmekle meşgul olsak daha iyi olur.

Bundan takriben bir asır önce vefat etmiş bulunan Harputlu Hacı Abdülhamid Efendi, Peygamberimizin ana babasının değerini şöyle anlatmıştır:

İki âlem güneşi bürc-i saâdette iken

Vâlideynine nice vermeye Mevlâ şerefi

Çeşm-i ibretle nazar eyleyelim gavvâsa

Alıcak dürünü yâbâne mi atar sadefi

(İki cihanın güneşi mutluluk burcundan doğmuşken Yüce Allah, nasıl onun anne babasına değer vermez? Dalgıcın durumuna ibretle bakalım: İnciyi çıkarınca kabuğu olan sedefi yere mi atar?)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş