PEYGAMBERİMİZİN NAMAZDA TEHİYYAT DUASI (2) PDF 
Pazartesi, 10 Ocak 2022 00:00

PEYGAMBERİMİZİN NAMAZDA TEHİYYAT DUASI (2)

(...dünden devam)

Bu salavât-ı şerîfelerden sonra şu duâlar okunur: 

"رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِRabbenâ âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fî’l-âḫireti haseneten ve kınâ azâ be’n-nâr (Rabbimiz! Bize dünyâda iyilik ver, âhirette iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru)." 

"رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ: Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb (Rabbimiz! Beni, anamı babamı ve Mü’minleri hesap gününde bağışla)!" 

Önemli bir not: Hz. Peygamber’in oturduğunda bunları okuduğu rivayet edilir ama Peygamber’in tahiyyatı okurken kendisine “esselâmu aleyke ey yuhâ'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh: Selâm sana ey peygamber, Allah’ın rahmet ve bereketleri sana!” demesi, makul olmadığı gibi kendi kendisine salât ve selâm okuması da akıl ve mantığın alacağı bir şey değildir.

Hadis kitaplarının dualar bölümünde Peygamber’in namazın oturuşlarında, secdelerinde yaptığı duâları tebit etmişlerdir. İşte bunlara göre Peygamberimizin, oturuşlarda şöyle duâ ettiği anlaşılmaktadır: 

"Et-tehiyyâtu lillâhi va'salâvâtu va't-tayyibâtu esselâmu aley nâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn ve rahmetullahi ve berekâtuh. Eşhedu en-lâilâhe illallah. 

Allâ hum mağfir lî mâ kaddemtu ve mâ ahhartu ve mâ esrartu ve mâ a’lentu ve mâ ente a’lemu bihî minnî, ente’l- mu kaddimu ve ente’l- mu ahhiru lâ ilahe illâ ent. 

Allahumme rabbenâ âtinâ fiddunyâ haseneten ve fi'l-âhirati hase-neten ve kına azabe'n-nâr, bi-rahmetike yâ erhame'r-rahimîn. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve li'l-mu'minîne yevme yekumu'l-hisâb. Bi-rahmetike yâ erhame'rrâhimîn. Ve selâmun alâ'l-murselîn ve'l-hamdu lillâhi rabbi'l-âlemin." 

Tehiyyenin çoğulu olan tehiyyât, saygılar, selâmlar, anlamına gelir. Et-tehiyyâtu lillâh:mülk, büyüklük ve her türlü sözlü ibâdetler; salâvât, bedenî ibâdetler; tayyibât ise malî ibâdetler hep Allah'a özgüdür. Bize ve Allah’ın tüm salih kullarına esenlikler olsun. 

Allahım! Önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım ve senin bende olduğunu bildiğin bütün günahlardan ötürü beni bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka tanrı yoktur) (Tirmizî, Da’avât, 32) 

Allahım, Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhiret'te iyilik ver, ey merha­met­lilerin merhametlisi, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, hesap günü beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahme­tinle duamızı kabul buyur. Selâm peygamberlere, hamd âlemlerin Rabbi Allah'a.) 

Bunları okuduktan sonra önce başımı sağa çevirir "Esselâmualeykum ve rahme­tullâh", sonra sola çevirir "Esselâmu aleykum ve rahme-tullâh" diye selâm verir, "Allâhumme ente's-selâmu ve minke's-selâmu tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm" derim. Böylece iki rek’atlık sünnet namazı bitirmiş, namazdan çıkmış olurum. 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş