İBRET-İ‘TİBÂR (7) PDF 
Salı, 23 Kasım 2021 00:00

İBRET-İ‘TİBÂR (7)

(...dünden devam)

Târîhî Olaylardan İbret

Bak işte suçluların sonu nasıl oldu!... Bakınız bozguncuların sonu nasıl oldu!... (A‘râf: 84, 86)

Bu âyetlerde Lût kavminin sonucu anlatıldıktan sonra suçluların sonucunu düşünüp bundan ibret alınması emredilmekte; Şu‘ayb’ın da kavmine, kendilerini zayıf durumdan kaldırıp güçlendiren, çoğaltan Allah’ın yoluna engel olmamalarını, geçmişlere bakıp bozguncuların sonunun nasıl olduğunu düşünmelerini, tarihi olaylardan ibret almalarını öğütlediği anlatılmaktadır.

(Bunlar,) Yeryüzünde hiç gez(ip dolaş)madılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar, (bunlardan) daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey var. O, bilendir, güçlüdür.” (Fâtır: 43(35)/44)

21- (Onlar) Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah, onları günâhları yüzünden yakaladı. Onları Allah’a karşı koruyan olmadı. 22- Çünkü onlar (öyle kimselerdi ki) elçileri onlara açık kanıtlar getirirdi ama kabul etmezlerdi. Bu yüzden Allah onları yakaladı. Zira O güçlüdür, cezâsı çetin olandır. (Mü’min: 21-22)

“ 82- Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar, bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha sağlam idiler. (Yine de) Kazandıkları, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. 83- Elçileri onlara açık kanıtlar getirince, yanlarında bulunan bilgi ile sevin(ip övün)düler, (peygamberlerin getirdikleri bilgiye değer vermediler, onlarla alay ettiler). Sonunda alay edegeldikleri şey, kendilerini kuşatıverdi. 84- Ne zaman ki hışmımızı gördüler: ‘Tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik.’ dediler. 85- Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler ziyana uğramışlardır.” (Mü’min: 82-85)

Bu âyetlerde de kendilerini uyarmak üzere gönderilmiş olan peygamberleri inkâr edenlerin, sonunda nasıl cezalandırılıp mahvedildikleri anlatılmak suretiyle müşrikler uyarılmaktadır. Bunlar kuzeye ve güneye yaptıkları seferlerde peygamberlere isyanları yüzünden evleri başlarına yıkılmış, helâk olmuş milletlerin harabeleri yanından geçerler ve bu toplumların neden helâk olduğunu da birbirlerine anlatırlardı. Yol üzerinde gördükleri harabeler, vaktiyle buralarda nüfusça kalabalık, çok güçlü, zengin insanların yaşadığını gösterirdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş