KADININ MİRAS HAKKI (3) PDF 
Pazar, 14 Kasım 2021 00:00

KADININ MİRAS HAKKI (3)

Görülüyor ki kadını beslemek kocanın üzerine farzdır. Ama kadın zengin de olsa, kendi malından kocasını beslemek zorunda değildir. Şayet kadın kendi isteğiyle bunu yaparsa o, kendi iyiliğidir. Kocası, kendisini beslemediği takdirde kadın, kocası adına borç edebilir. Ayrıca kadını besleyememek, Hanefî mezhebi dışında kalan üç mezhebe göre ayrılma sebeplerindendir (Hukuku’l-mer’eti fî’l-İslâm, s. 76).

Ayrılmış olan karı kocayı birleşmeye teşvik eden:” Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır” (Bakara: 92/228) âyetinde ifade edildiği üzere erkeklerin, bir derece daha fazla hak sahibi kılınmaları, aile hayatının kuruluşundan ileri gelmektedir. Aileyi koruyup bakımını sağlamak, erkeğin görevidir. Erkek kendisiyle beraber karısının ve çocuklarının nafakasını, konutunu sağlayacak, kadın ise bir başka erkekle evlenip onun tarafından bakılacaktır. Şayet kız evlenmez veya evlendikten sonra ayrılır da kendisini geçindirecek malı olmazsa ona yine erkek kardeşi bakacaktır. Ayrıca erkek, aile reisidir. Her toplulukta bir başkan gereklidir.

Erkeğe yüklenen bu kadar sorumluluk karşısında ona aile reisliği tanımak ve mirasta bir kat fazla pay vermek, adalet ve hikmete uygundur. Başsız yönetim olmaz. Toplumda en küçük idare birimi ailedir. Aileye de bir baş, yönetici lâzımdır ki hayat düzenli yürüsün. Öteden beri toplumlarda aile reisi erkektir. Aile reisi erkek olduğuna göre onun hakkının, biraz daha ağırlıklı olması doğaldır.

Şunu da belirtmem gerekir ki miras, âhirete ilişkin bir mesele değil, dünyaya ilişkindir. Yani ibadet değil, dünya hukukudur. Karı koca isterlerse medeni kanuna göre taksim yaparlar. İsterse kadın tamamen hakkını erkek kardeşlerine bırakır veya erkek, hakkından vazgeçip mirası kız kardeşine bırakır. İnsanlar razı olduktan sonra mesele kalmaz. Allah katında da sorumlu olmazlar.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş