KADININ MİRAS HAKKI (2) PDF 
Cumartesi, 13 Kasım 2021 00:00

KADININ MİRAS HAKKI (2)

(...dünden devam)

Eğer çocuğu yok da anası babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı altıda birdir. (Bu hükümler, ölenin) yapacağı vasiyetten, ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar, Allah’ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa eşlerinizin yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler, üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) zarar verici olmayan vasiyet ve borçtan sonra (uygulanır). Bunlar, Allah’tan (size) vasiyettir. Allah bilendir, halimdir.” (Nisa: 98/11-12)

Kadın ve erkeğin miras haklarını belirleyen 98/12’nci âyette önemli bir husus dikkati çekmektedir: O da erkek gibi kadına da borç ve vasiyet hakkının tanınmış olmasıdır. Çünkü mirasın ancak borcundan ve vasiyetinden sonra taksim edileceğini bildirmektedir. Bu, kadına, bütün medenî ve sosyal hakların tanındığını gösterir. Kadın mülk sahibi olur, miras alır, miras bırakır, vasiyet eder, vasiyeti yerine getirilir; borç alıp verebilir, şahitlik edebilir.

İslâm’da kız çocuğuna, erkek kardeşinin yarısı kadar miras verilmesi, kızın erkekten aşağı görülmesinden değil; erkeğin, bir aileyi besleyip geçindirmek, kızın ise bir başka erkek tarafından bakılmak durumunda bulunmasından dolayıdır.

Boşanmış kadının dahi henüz iddeti içinde iken nafakasını ve konutunu sağlamak, erkeğin görevidir:

Bakara: 92/240’ncı âyette, kocası ölen kadının bir yıl geçiminin ve konutunun sağlanması öğütlendiği gibi, Talak: 100 /6-7’nci âyetlerde de boşanan kadınlara nafaka ve konut sağlanması emredilmektedir.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş