KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (9) PDF 
Salı, 09 Kasım 2021 00:00

KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (9)

(...dünden devam)

Müslümanlar günden güne güçleniyor, her geçen gün egemenlik alanları genişliyor, İslâm devletinin otoritesi büyüyordu. İslâm’a başkaldıran Yahûdî kabîleleri sürülmüş, yöredeki Arap kabîleleri bozguna uğratılmıştı. Bütün bunlar, ikiyüzlülük eden Medîne yöresindeki Arap kabîlelerinin ve Mekke’deki müşrik halkın da bozguna uğrayacaklarının belirtileriydi. Bunları gördükleri halde hâlâ gerçeği kabul edip Müslüman olmayanlar kınanmaktadır. Onlar, hiç farkına varmadıkları bir sırada Müslümanların, boyunlarına binmesini mi bekliyorlar, ansızın bozguna uğrayacakları, tepelenecekleri sâ‘atin gelmesini mi gözetliyorlardı?

Gerçekten de Hûdeybiye Barışından sonra kâfirler Barış Antlaşmasının şartlarına aykırı davranınca Hz. Peygamber(s.a.v.)in, gayet titizlikle ve gizlilik içinde düzenlediği ordu, Mekke’ye hâkim dağlara konmuş ve İslâm’ın yaman düşmanları, teslîm olmak, kimi de kaçmak zorunda kalmışlardı.

İşte Peygamber (s.a.v.) döneminde ona inanmayan ve onun çağrısına engel olmaya çalışanların tehdîdedildikleri sâat, onların tepelenecekleri sâattir. O sâatin alâmetleri de dünyânın sonundaki Kıyâmet alâmetleri değil, kâfirlerin tepelenecekleri sâatin belirmeğe başlayan işâretleridir. Gerçeği Allah bilir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş