KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (7) PDF 
Pazar, 07 Kasım 2021 00:00

KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (7)

(...dünden devam)

İbn Abbâs'tan da bu beş şeyi Allah'tan başka ne yakın bir meleğin, ne de seçkin bir peygamberin bilemeyeceğini, bunları bildiğini iddiâ edenin Kur’ân'a ters düştüğü için Kur’ân'ı inkâr etmiş olacağını söylediği rivâyet edilir (Hâzin: 3/220).

Biz bu hadîslerin, gerçekten Hz. Peygamber tarafından, bu âyeti tefsîr amacıyla söylendiği kanısında değiliz. Ağızdan ağıza dolaşan hadîs rivayetlerine Peygamber'in söylemediği birçok şeyin karıştığı muhakkaktır. Çünkü âyette, bu beş şeyi Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği söylenmiyor. Âyet, bu hârika olayları Allah'ın yaptığını, O'nun, o kadar güçlü ve bilgili olduğunu belirtmek istiyor.

Âyette insanın, üç şeyi bilemeyeceği belirtiliyor. "Allah yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir" cümleleri, bu işleri Allah'ın yaptığını ifade ediyor, fakat yağmurun yağacağını ve rahimlerde olanı kimsenin bilemeyeceğini söylemiyor. Çünkü eskiden beri insanlar, bazı belirtilerden yağmur yağacağını kuvvetle tahmin ettikleri gibi, doğacak çocuğun erkek mi, kız mı olacağına dair kuvvetli tahminler de yapagelmişlerdir. Bugün teknik araçlarla anne karnındaki çocuğun cinsiyeti tesbit edilebilmektedir. Bunun tespiti, âyetin anlamına aykırı değildir. Çünkü: "Allah rahimlerde olanı bilir" cümlesi, Allah'ın bilgisinin, gizli ve açık her şeye uzandığını anlatır. Allah hiçbir araç olmadan, yumurtanın aşılandığı ilk andan itibaren, hattâ ondan da önce, tâ ezelde cenînin, erkek mi, dişi mi olduğunu ve olacağını bilir. Ama insanlar bunu bu normal duyu organlarıyla bilemezler. Ancak birtakım teknik araçlar yardımı ile veya çocuk epey büyüyüp de anne karnının aldığı şekilden çıkarırlar. Normal durumda yaratıklara gizli kalan bilgiler, Allah'a açıktır. Bu cümlenin anlamı, tıpkı "وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ: O karada ve denizde olan her şeyi bilir." (En‘âm: 55/59) âyetinin anlamı gibidir. Nasıl o âyetten, Allah'tan başka kimse karada ve denizde olanları bilmez anlamı çıkmazsa bundan da "rahimlerde olanı Allah'tan başka kimse bilmez" anlamı çıkmaz. Öyle ise yağmurun yağmasını ve rahimlerde bulunanları, kimsenin bilmeyeceği gaybdan saymak doğru değildir. Çünkü âyetten böyle bir anlam çıkmaz. Asıl gayb, insanın başına ne geleceği, nerede öleceği, Kıyâmetin ne zaman kopacağı gibi insan duyularının ve deney alanının dışında kalan olaylardır. Bunları Allah'tan başka kimse bilmez.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş