KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (6) PDF 
Cumartesi, 06 Kasım 2021 00:00

KIYÂMET ALÂMETLERİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER (6)

(...dünden devam)

Bu rivâyete göre Hz. Peygamber’den itibaren dünyânın en çok bin yıl ömrü kalmıştır. Şimdi aradan bin beş yüz yıl geçtiği halde dünyâ vardır ve belki milyonlarca yıl var olacaktır. Şimdi bu söz gerçeğe aykırı olduğuna göre Peygamber nasıl böyle bilime, gerçeklere ters düşen şeyi bir gayb haberi olarak söyler?

Bir başka rivâyete göre Peygamber (s.a.v.): “Her ümmetin bir eceli (bir yaşam süresi) vardır. Benim ümmetimin eceli de yüz yıldır. Ümmetimin üzerinden yüz yıl geçince, Allah’ın uyardığı (Kıyâmet sâati) gelir.” demiştir (Taberânî; Kenz: 14/193).

Bir önceki rivâyet, Peygamber’in ümmetine hiç değilse birkaç yüz yıllık süre tanırken, bu rivâyet sadece yüz yıllık süre tanımaktadır. Peygamber’in bütün mücâdelesi, sadece bir asır için mi idi? Hâşâ Peygamber böyle sözler söylemekten münezzehtir.

Üç Bilinmeyen:

اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي اْلأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِ اَرْضٍ تَمُوتُ: Allah, işte Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi O'nun yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını (ne yapacağını) bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez.” (Lokman: 57/34) âyetinde insanın bilemeyeceği şeyler: 1) Kıyâmetin ne zaman kopacağı, 2) Yarın ne yapacağı, ne kazanacağı, 3) Nerede öleceğidir.

Bu âyette de Kıyâmetin ne zaman kopacağını yalnız Allah'ın bildiği; yağmuru O'nun yağdırdığı; rahimlerde olanı da bildiği anlatılıyor. Sonra: hiç kimsenin yarın ne kazanacağını (ne iş yapacağını) ve nerede öleceğini bilemeyeceği vurgulanıyor.

Bu âyette anılan beş şeyi, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine dair hadîsler rivâyet edilir. İbn Ömer'in rivâyetinde Peygamber (s.a.v.): "Ğaybın anahtarları beştir, demiş ve 'Kıyâmet sâ‘atinin bilgisi Allah'ın yanındadır...' âyetini okumuştur." (Buhârî, Tefsîr, Sûre: 6, b. 1, Sûre: 31, b. 2; İbn Hanbel, Müsned: 2/122) Yine İbn Ömer'den aktarılan bir hadîs de şöyledir: "Ğaybın anahtarları beştir, bunları Allah'tan başkası bilmez: Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmez; rahimlerde bulunanı Allah'tan başkası bilmez ve hiç kimse yarın ne yapacağını ve nerede öleceğini bilmez." (Buhârî, İstiskā: 29, Tefsîr, Sûre: 13, Tevhîd: 4; İbn Hanbel, Müsned: 2/24, 52, 58)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş