PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (6) PDF 
Pazar, 31 Ekim 2021 00:00

PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (6)

(...dünden devam)

8) En önemlisi de hemen her kıssanın, bütün peygamberlerin ortak mesajı ile bitirilmesidir ki o da peygamberlerin misyon birliğini vurgulayan şu âyetlerdir: Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. Ben sizden, buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine âittir.”

9) Bu kıssaların anlatımındaki amaçlardan biri de Hz. Muhammed (s.a.v.)in, bir türedi olmadığını, yeni bir şey icadetmeyip kendisinden önceki peygamberlerin misyonunu sürdürmek olduğunu belirtmektir: “De ki: ‘Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.”(Ahkaf: 66/9), “O size, dînden Nûh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrâhîm'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya tavsiye ettiğimizi şerî‘at (hukuk düzeni) yaptı. Şöyle ki: Dîni doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat kendilerini çağırdığın (bu) esas, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve iyi niyetle yöneleni kendisine iletir.” (Şûrâ: 62/13) âyetlerinde bu gerçek açıklanmıştır.

10) Diğer taraftan bu kıssalar, peygamber(s.a.v.)i ve mü’minleri güçlendirmek­te, karşılaştıkları eziyetlere dayanma gücü, mücâdelelerine devam etme azmi vermektedir. Yüce Allah, bu kıssalar yoluyla hak yolunda güçlüklerin aşılacağını, sonunda inananların mutlaka zafere ulaşıp inanmayanların mahvolacaklarını anlatarak mü’minleri sevindirmektedir. Bu hususu şu âyetlerde açıkça görüyoruz:

“Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri gerçek kuşatıverdi. De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün’!’” (En‘âm: 55/10-11)

“Biliyoruz, onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zâlimler bile bile Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar. Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihâyet onlara yardımımız yetişti. Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Sana da elçi­lerin haberinden bir parça gelmiştir.” ( En‘âm: 55/33-34)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş