PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (4) PDF 
Cuma, 29 Ekim 2021 00:00

PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (4)

(...dünden devam)

“160- Lût (kavmi) de gönderilen elçileri yalanladı. 161- Kardeşleri Lût, onlara “Korunmaz mısınız? demişti. 162- Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. 163- Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. 164- Ben sizden buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine âittir. 165- Âlemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? 166- Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz? Siz sınırı aşan bir kavimsiniz.” 167- Dediler: “Ey Lût, andolsun, eğer (bundan) vazgeçmezsen, mutlaka sürülenlerden olacaksın.” 168- (Lût) dedi: “Ben sizin bu işinize, (kadınları bırakıp erkeklere gidişinize) kızanlardanım. 169- Rabbim, beni ve âilemi bunların yaptıklarından kurtar!” 170- Biz de onu ve tüm âilesini kurtardık. 171- Yalnız geride kalanlar arasında bulunan bir koca karıyı (kurtarmadık). 172- Sonra ötekilerini hep yıktık, helâk ettik. 173- Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık, uyarıl(ıp da yola gelmey)enlerin yağmuru hakikaten çok kötü oldu! 174- Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar. 175- Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur. (Şu‘arâ: 47/160-175)

“176- Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanladı. 177- Şu'ayb, onlara demişti ki: “Korunmaz mısınız? 178- Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. 179- Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. 180- Ben sizden, buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine âittir. 181- Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. 182- Doğru terâzi ile tartın. 183- İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 184- Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun.” 185- Dediler: “Sen iyice büyülenmişlerdensin. 186- Sen de bizim gibi bir insansın, biz seni mutlaka yalancılardan sanıyoruz. 187- Eğer doğrulardansan o halde üzerimize gökten parçalar düşür.” 188- “Rabbim yaptığınızı daha iyi bilir” dedi. 189- Onu yalanladılar, nihâyet o gölge gününün azâbı, kendilerini yakaladı. Gerçekten o, büyük bir günün azâbı idi. 190- Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar. 191- Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.” (Şu‘arâ: 47/176-191)

Sûrede buraya dek yedi peygamber kıssası anlatıldı. Bu kıssaların hepsinin, Hz. Muhammed(s.a.v.)in kavmiyle ilişkisi vardır. Şöyle ki:

1) İsrâîloğullarını kurtarmak üzere Firavun’a gönderilen Hz. Mûsâ, ondan şiddetli muhalefet görmüş, İsrâîloğulları Firavun’un çeşitli baskılarına, işkencelerine maruz kalmışlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) de Kureyş kabîlesinden ve onların güdümündeki Araplardan şiddetli muhalefet görüyordu. Hattâ Mekke döneminin sonuna doğru Kureyş, tıpkı Mûsâ’yı ve kavmini yakalamak üzere ordusuyla onun ardına düşen Firavun ve adamları gibi toplanıp Hz. Muhammed’i ortadan kaldırmağa karar vermişti. İşte Mûsâ ve Firavun kıssasının çeşitli vesilelerle, çeşitli kesitlerinin anlatılması, bu baskıları yapanların bir gün Firavun gibi helâk olacaklarını vurgulamak, onların baskılarına maruz kalanlara da moral verip sabır ve dayanma güçlerini artırmak amacına yöneliktir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş