PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (3) PDF 
Perşembe, 28 Ekim 2021 00:00

PEYGAMBERLERİN ORTAK AMACI: TEVHÎD (3)

(...dünden devam)

123- 'Âd (kavmi) de, gönderilen elçileri yalanladı. 124- Kardeşleri Hûd onlara: “Korunmaz mısınız? demişti. 125- Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 126- Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. 127- Ben sizden buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine âittir. 128- Siz her yol üzerine, (gelip geçenleri yanıltmak için) bir işâret yapıp da boş şeyle mi uğraşıyorsunuz? 129- Sanki ebedi yaşarsınız diye köşkler (ve müstahkem kaleler) ediniyorsunuz? 130- (Bir kavmi) Yakaladığınız zaman da zorbalar gibi yakalıyorsunuz. 131- Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. 132- Size bildiğiniz ni'metleri bol bol veren(Allâh)dan korkun. 133- O size verdi: davarlar, oğullar, 134- Bahçeler, çeşmeler. 135- Doğrusu ben size büyük bir günün azâbı(nın çarpması)ndan korkuyorum.” 136- Dediler ki: “Öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bizce birdir. 137- Bu (davranışımız), sadece evvelkilerin ahlâkı(ve geleneği)dir. 138- Biz azâba uğratılacak değiliz.” 139- (Böylece) Onu yalanladılar. Biz de onları helâk ettik. Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar. 140- Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.” (Şu‘arâ: 47/123-140)

“141- Semûd (kavmi) de gönderilen elçileri yalanladı: 142- Kardeşleri Sâlih, onlara demişti ki: "Korunmaz mısınız? 143- Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. 144- Allah'tan korkun ve bana itâ‘at edin. 145- Ben sizden buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine âittir. 146- Siz burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? 147- Böyle bahçelerde, çeşme başlarında? 148- Ekinler ve yumuşak tomurcuklu güzel hurmalıklar arasında? 149- Dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. 150- Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin. 151- O aşırıların emrine uymayın. 152- Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ıslah etmeyen o kimseler(in sözüyle hareket etmeyin).” 153- Dediler: "Sen, iyice büyülenmişlerdensin. 154- Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğrulardansan bize bir mu‘cize getir.” 155- Dedi: “İşte bu dişi deve(mu‘cize)dir. (Bir gün) Onun su içme hakkı var, belli bir günün su içme hakkı da sizin. 156- Sakın, ona bir kötülük dokundurmayın, sonra büyük bir günün azâbı sizi yakalar.” 157- Nihâyet onu kestiler, ama pişman oldular. 158- Ve azâb onları yakaladı. Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar. 159- Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.” (Şu‘arâ: 47/141-159)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş