ZİKİR İBADETLERİN ÖZÜDÜR, ZİKRİN EN ÜSTÜNÜ LÂİLÂHE İLLALLAH’TIR! PDF 
Çarşamba, 06 Ekim 2021 06:08

ZİKİR İBADETLERİN ÖZÜDÜR, ZİKRİN EN ÜSTÜNÜ LÂİLÂHE İLLALLAH’TIR!

Selamünaleyküm .., hocam kısa ve öz bir sorum var bir şeyhin sohbetinden: Lailahe illallah sözü zikir değil ibadettir, bu konuyu açar mısınız veya doğruluk payı var mı selam ve sevgiler...

Cevap: Lâilahe illallah hem zikirdir hem de ibadettir. Her zikir aynı zamanda ibadettir ve ibadetin de özüdür.  Namazın temeli de zikirdir. Zikir Allah'ı düşünme, O'nu gönülde tutmak O'nu anmaktır. Bir ibadette zikir yoksa yani Allah düşüncesi yoksa o ibadet değil, kuru hareketten ibarettir. Kur'ân namazın Allah'ı zikir olduğunu, Allah'ı anmak için namaz kılmayı emreder: "Ben Allah'ım, ben­den başka tanrı yok­tur. (Yalnız) bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl."  (Taha: 14), "Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men‘eder. Elbette Allah'ı anmak, en bü­yük (ibâdet)tir. Allah, ne yaptığınızı bilir." (Ankebut: 45)

O şeyhin sözü Kur’ân’a uymuyor. Çünkü Kur’ân en büyük zikrin, lâ ilâhe illallah olduğunu vurguluyor: “O uyarıldıkları sâ‘at kendilerine geldikten sonra artık zikrâ­ları (düşünüp öğüt almaları) ne­reden mümkün olsun? Allah'tan başka tanrı olmadığını bil ve kendi günâhın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günâhı için (Allah'tan) mağfiret dile. Allah, dönüp dola­şacağınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir.” (Muhammed: 18-19)

En faziletli zikrin Lâilâhe illallah olduğunu vurgulayan pek çok hadis vardır. Özetle: “أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله: Zikrin efdali (yani en üstünü) lâlilâhe illallah, duaların en efdali de Elhamdu lillah’tır.”Bkz. İbn Mace, b.25, 2/1249; Tirmizî, 5/325; Nesaî, amelul-yevmi vel-leyle: 1/480; İbn Hanbel, Müsned: Ebuzerr hadisi: 35/386; …

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş