İSLÂM’DA FALCILIK, KÂHİNLİK YASAKTIR (2) PDF 
Cumartesi, 02 Ekim 2021 00:00

İSLÂM’DA FALCILIK, KÂHİNLİK YASAKTIR (2)

(...dünden devam)

Tabii bunlar günah anlamında haram değil, insanın içini huzursuzluğa, sıkıntıya sokacağı anlamında kötü şeylerdir. Zaten Peygamber’in hoşlanmaması da bunun mekruh, yani kötü bir şey olduğunu belirtir, haram belirtmez. Haram olsa bunu kesinlikle yasaklardı. Ama böyle bir rivayet yoktur. Ayrıca tek kişi haberleriyle farz veya haram gibi kesin hükümler sabit olmaz. Şom tutmak; hırsızlık, zina, tecavüz, katl, yalan gibi Kur’ân’ın yasakladığı türden haram eylemlerden değil, fakat insanı sıkıntıya, huzursuzluğa sokacak, mekruh eylemlerdendir.

Güzel fal hakkında bu hadisler varken, öyle genel biçimde fala bakmanın insanı dinden çıkaracağını söylemek yanlıştır. Peygamberimiz de bazı olaylardan veya sözlerden fal-i ḫayr güzel sonuç anlamı çıkarmıştır ki bu, olumlu düşünmek, durumdan iyi sonuç çıkarmak anlamına gelir. Bu da insanın yararınadır. Ama geleceği öğrenmek için fal bakmak İslâm’da harama yakın mekruhtur. Çünkü geleceği Allah’tan başka kimse bilmez.

Hz. Peygamber’in, “Arrâfa, ya da kâhine gidip haber soran kimsenin, Muhammed’e geleni inkâr etmiş olur” dediği rivayet edilirse de bu tür rivayetlerde kâhinlik, müneccimlik gibi gaybdan haber verme uğraşlarına karşı olan din uzmanlarının parmağı açıktır. Hz. Peygamber’in, gerçekten bu şekilde söylediği, bizce kuşkuludur. Bu rivayetler, kâhinlik, ‘arrâflık, müneccimlik gibi kesin bir temeli olmayan, insanları vehimlere, kuşkulara, hattâ kavga ve düşmanlıklara düşüren şeylerden kaçındırma amacını taşır. Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.

Gaybı yani geleceği sadece Allah bilir ama Allah dilerse gelecek veya gizli bilgisinden bazı kullarına ışıklar sızdırır. Nitekim “Allah sizi gayba vâkıf kılacak değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini seçer (ona gayb bilgisini gösterir). O halde Allah'a ve O'nun elçilerine inanın. Eğer inanır ve korunursanız sizin için büyük mükâfât vardır.” (Âli İm­rân: 94/179) âyetinde buna işaret edilmektedir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Kur’ân Ansiklopedisi adlı eserimizin “Kâhin”, “Cin”, “Gayb” maddelerine bakılmalıdır.

2) Dinden çıkan bir kadın, tekrar dine dönerse eşiyle yeniden nikah kıymasına gerek yoktur. 

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş