İSLÂM’DA FALCILIK, KÂHİNLİK YASAKTIR (1) PDF 
Cuma, 01 Ekim 2021 00:00

İSLÂM’DA FALCILIK, KÂHİNLİK YASAKTIR (1)

Soru: Saygıdeğer ve Değerli hocam iki soruma cevap verirseniz sevinirim; fal baktırıp geleceğe dair söylenenlere inanan kimse kâfir olur mu ayrıca dinden çıkan bir hanımın iddet süresi bittikten sonra İman ederse eşiyle yeniden nikâh kıyılmasına gerek var mı? ...

Cevap: 1) Birinci sorunuza vaktiyle aynı konuya verdiğim cevabı özetleyerek yazıyorum: “İslâm’da geleceği Allah’tan başka kimsenin bilmeyeceği vurgulanır. Bu yüzden falcılık, kâhinlik yasaktır. Hz. Peygamber kâhinlerin, şimdi falcıların sözlerine inanılmamasını, cinler tarafından onlara söylenen sözlerin ancak yüzde birinin doğru, gerisinin yalan olduğunu buyurmuştur. Kur’ân’da fal hakkında bir hüküm yoktur. Ancak geleceği kimsenin bilmeyeceği vurgulanır. “Falcılara inananın, Muhammed’e geleni inkâr etmiş olacağı” şeklinde bazı zayıf rivayetler varsa da bunlar, hem zayıf, hem de Hz. Peygamber’den güzel fal hakkında gelen sözlere aykırı rivayetlerdir. İnsanları vehimlere düşürecek falcılık, kâhinlik gibi işlerden uzak tutmak için terhîb (korkutma) amacıyla üretilip Peygamber’e yakıştırılmış sözlerdir. Bundan dolayı bu tür rivayetlerle haram hükmü gerçekleşmez. Ancak gizliyi, geleceği öğrenmek için fala bakmak kesin haram olmasa da günaha yakın mekruhtur.

Geleceği öğrenmek için değil de mevcut durum hakkında bir karar vermek için duyulacak bir sözden, ya da karşıya çıkan uğurlu bir kişiden sonucun hayırlı olacağı anlamını çıkarmak Sünnettir. Buna fâl-i ḫayr denilir. Hz. Peygamber’in, iyi falı sevdiği hakkında rivayetler vardır. Müslim’in kaydına göre Peygamberimiz: “Şom tutma yoktur. Ama ben falı severim” buyurmuştur. Kendisine sormuşlar:

– Fal nedir?

– Birinizin duyacağı güzel bir sözdür, buyurmuş­tur.” (Bu­hârî, Tıb: 44: Müslim, Selâm: 113114)

Hz. Peygamber’in, zaman zaman karşısına çıkan iyi bir şeyi veya ismi hayra yorup bundan, çıktığı seferin hayırlı olacağı anlamını çıkardığı saptanmıştır. Ancak şom tutmak, bazı şeyleri uğursuz saymak haramdır. (Çünkü Hz. Peygamber: “Şom tutma yoktur” buyurmuştur. Ebu Hüreyre de Hz. Peygamber’in, güzel falı sevdiğini, fakat şom tutmaktan (bazı şeyleri uğursuz kabul etmekten) hoşlanmadığını söylemiştir (İbn Mâce, Tıb: b. 43, h. 3536).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş