ÇORABA MES KONUSU *** TEFSÎR SORUSU PDF 
Perşembe, 30 Eylül 2021 00:00

ÇORABA MES KONUSU

Selamlar hocam normal çorap üstüne mest olur mu? Saygılar...

Cevap: Esas olan çıplak ayak üzerine meshetmektir.  Ama mesih uzvunun üstünde bir giysi varsa mesela başta sarık, eşarp, ayakta çorap varsa bu giysiler üzerine de meshedilebilir. Çorabı veya baştaki sargıyı çıkarmaya gerek yoktur. 

 


 

TEFSÎR SORUSU

7: 55 Rabbinizi içtenlikle ve gizlice çağırın. O, sınırı aşanları sevmez. Bu ayetin Arapçasına bakarak şunu sormak istiyorum: Rabbinizi çağırın yerine rabbinize çağırın diye anlamak imkânsız mı? iyi çalışmalar...

Cevap: Hz. Peygamber'in ve sahâbîlerinin, bugün tarikatlerin uygulayageldikleri toplu zikirler yaptıklarına dair hiçbir sağlam hadis yoktur. Zikir hakkında hadisler vardır ama öyle halka şeklinde toplu zikir yapıldığı hakkında sağlam hadis yoktur. Peygamber dönemindeki toplu zikir namazdır. Peygamber sahâbîlerini her namaz vaktinde toplayıp namaz kıldırırdı. Namazın temeli de zikirdir. Taha Suresinde "Ve akımi’s-salate li-zikrî: Beni anmak için namaz kıl!" buyurulmaktadır. Ama namaz "Allah, Allah, Allah" şeklinde bir zikir değil, Allah'a bağlılığı, O'nun yegâne kudret ve hikmet sahibi Yaratıcı olduğunu, O'ndan başka yaratıcı bulunmadığını, yardımın sadece O'ndan isteneceğini vurgulayan okumalar ve dualardan ibarettir. Tarikatlerde uygulanan toplu zikirler, ancak Hz. Peygamber'den iki üç asır sonra yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Bu konuda ayrıntı için "İslâm Tasavvufu" adlı eserimi okumalısınız.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş