ÂDETLİNİN İBADETİ (4) PDF 
Salı, 28 Eylül 2021 00:00

ÂDETLİNİN İBADETİ (4)

(...dünden devam)

Kur’ân-ı Kerîm’de hayızlı kadının cünüp olacağına ve hayzı kesilen kadının, cünüplükten yıkanır gibi yıkanması gerektiğine dair bir söylem yoktur. Yalnız kan akması, insanlar tarafından pislik kabul edilir. Özellikle akan kan temizlenmezse o bölgede mikrop üremesine neden olur. Bu bakımdan âyette “Temizlendikleri”, yani kan akması durduğu zaman, onlarla cinsel ilişkide bulunulabileceği belirtilmektedir. Elbette akan kan durduktan sonra o bölgenin yıkanması gerekir. Bu, cünüplükten temizlenme değil, kan bulaşıklarından temizlenmedir. Bunu cünüplük hali olarak görmek hatâdır. Çünkü Kur’ân’da böyle bir söylem ve tanım yoktur.

Âdet ve lohusa halindeki kadının kirliliği inancı, Kur’ân’­dan değil, Tevrât’tan alınmadır. Bundan söz etmediğine göre demek ki Kur’ân, Tevrât’ın bu hükümlerini muhâtaplarından kaldırmış iken gelenek, bunları hadîsleştirerek fıkıh kuralları haline getirmiştir.

Tevrât, lohusa kadını murdar (cünüp) saymaktadır (Levililer: 12/2-5). Yine Tevrât’a göre kendisinden kan gelen (âdetli) kadın, yedi gün murdar olur, ona dokunanlar da murdar (pis) olurlar, hattâ o kadının oturduğu yatak, ya da döşek üzerine bir şey bulaşırsa o şeye dokunan erkek, akşama kadar murdar (pis) olur. Âdetli kadınla yatıp da üstüne bir şey bulaşan erkek de yedi gün murdar (pis) olur (Levililer: 15/19, 23-24).

“Ve eğer bir kadının akıntısı olur ve bedeninde akıntısı kan olursa yedi gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır.” (Levililer: 15/19)

“Bir kadın gebe kalır, çocuk doğurursa âdet murdarlığı günlerinde olduğu gibi murdar olacaktır... Fakat çocuk doğurursa iki hafta murdar olacak ve altmış altı gün kendi tathiri kanında kalacaktır.” (Levililer: 12/2, 5)

Bu hükümler Tevrat’a aittir. Fakat Kur’ân âdetli kadının murdar olacağından söz etmez. Ancak âdet halindeki kadınla yatmanın, kadına eziyet olacağını, bu yüzden âdetli kadınla yat­maktan uzak durulmasını emreder (Bakara: 92/222) Tevrât’ın, âdetli kadının pis olacağı hükmü de hadîs şekline getirilmiştir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş