HAKKI VE SABRI TAVSİYE (13) PDF 
Pazartesi, 13 Eylül 2021 00:00

HAKKI VE SABRI TAVSİYE (13)

(...dünden devam)

Âyetten çıkarılacak birinci hüküm, birinci ders cihâda devamdır. İkinci ders de bazı hoşumuza gitmeyen şeylerin hakkımızda hayırlı olabileceğidir. Nice üzüldüğümüz şeyler vardır ki sonunda bizim için çok hayırlı olmuş ve nice sevip istediğimiz şeyler vardır ki bizim için kötü sonuç doğurmuştur. O halde biz elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar yararlı işler yapıp durumumuzu düzeltmeğe, kötü sonuç doğuracak işlerden kaçınmaya, tehlikelerden sakınmaya çalışmalıyız. Fakat Allah’tan başımıza bir olay geldiği, hoşumuza gitmeyen, bizi üzen bir olayla karşılaştığımız zaman da kendimizi üzüntü girdâbına atmak yerine sabretmeli, işin sonunu beklemeliyiz. Allah’ın takdiri ne şekilde tecellî ederse etsin, mutlaka hakkımızda hayırlıdır. Atalarımız: “İnsanın gücüne giden şey hakkında hayırlıdır” demişlerdir. Bir babanın, küçük çocuğunu bazı şeylerden men‘etmesi, çocuğun zoruna gitse de onun yararınadır. Doktorun verdiği ilâç acı da olsa hastaya şifa getirir. Doktor zulmünden değil, şefkatinden ötürü o ilacı hastaya vermektedir. Her arzu ettiğini vermek hastayı ölüme sürükleyebilir. Şayet yüce Allah da sana istediğin bir şeyi vermiyorsa, seni yoksul yaşatıyorsa, seni çocuksuz yapmışsa veya çok sevdiğin bir şeyi elinden almışsa üzülme, sabret; bu hoşuna gitmeyen işlerin içinde senin için kim bilir nice faydalar vardır. Ya bu vesile ile Allah sana ileride çok yararlı şeyler verecek, yahut seni bu olaylarla deneyip ruhunu olgunlaştıracak, ma‘nevî dereceni yükseltecektir.

Biz Rabbimizin her an, her nefes bin türlü nîmetiyle besleniyoruz. Bir nefes alış vücuda oksijen götürür; nefes veriş, vücutta biriken zehirli gazı dışarı atar. Bir nefes alışverişte Allah’ın bize iki lütfu, iki nimeti var. Bir vakit de O’ndan bir sınavla karşı karşıya kalırsak elbette sabretmemiz gerekir.

Sabredersek acı olaylar tatlılaşır, Allah olayları hikmetle örmüştür. Bazen hayırlı sonuçları görünüşte insanın hoşuna gitmeyen olaylara bağlamıştır. Şerri hayır yapacak yine O’dur. “Allah tevbe edip güzel iş yapanların kötülüklerini iyiliklere çevirir.” (Furkān: 42/70) Meyveler güneşin karşısında dura dura tatlılaşır. Hakkın rızâsı karşısında duranlar da ruhen olgunlaşır, iki cihânın mutluluğuna ererler.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş