ESMALAR ARAF 180. ÂYET (2) PDF 
Çarşamba, 31 Mart 2021 00:00

ESMALAR ARAF 180. ÂYET (2)

(...dünden devam)

Bu hadis de Allah'ın doksan dokuz ismi dışında bir isim ve sıfatı olmadığı anlamını vermez. Allah'ın tecellîleri gibi sıfatları da sonsuzdur. "De ki 'Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine O'nun sözlerini yazmağa yetmez)" (Kehf: 109) âyetinden de Allah'ın isim ve sıfatlarının sonsuz olduğunu anlıyoruz. İbn Kesîr de İbn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadise dayanarak Allah'ın isimlerinin doksan dokuzdan ibaret olmadığını söylüyor. Hadîs şöyledir: "Başına bir keder, tasa gelen kimse şöyle duâ ederse, Allah onun keder ve tasasını giderir, üzüntüsünü sevince çevirir: Allahım, ben senin kulunum, kulunun ve câriyenin oğluyum. Perçemim senin elindedir. Hakkımdaki hükmün yürümektedir. Takdirin âdildir. Kendini isimlendirdiğin, kitâbında bildirdiğin, ya da insanlardan herhangi birine öğrettiğin yahut ğayb ilminde senden başka kimsenin bilmediği ne kadar adın varsa onların hepsi yüzü hürmetine senden dilerim: Kur'an'ı gönlümün enîsi (can dostu), göğsümün nuru yap, Kur' ân yü­zü hürmetine kederimi kaldır, tasamı gider!" (İbn Hanbel, Müsned: 1/391, 452)

Bu konuda daha çok ayrıntı için "Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîri" veya "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimize bakılmalıdır.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş